In 2017 ging het, op basis van de onderschepte partijen grondstoffen en pillen, om minimaal zeshonderdduizendmiljoen grammen amfetamine (speed) en bijna 1 miljard xtc-pillen. De onderzoekers gingen uit van de meest voorzichtige, conservatieve aannames. "Daarom kunnen wij ervan uitgaan dat onze berekeningen resulteren in het absolute minimum. Zij geven aan wat omvang en omzet ten minste zijn; hogere getallen en bedragen zijn aannemelijk." Dat geldt ook voor de geschatte €18,9 miljard straatwaarde van de drugs.

De belangrijkste oorzaak: in de politieke cultuur van Nederland legt drugsbestrijding het af tegen economische en diplomatieke overwegingen
Nederland draaischijf, want grootexporteur
Hoeveel is dat? Meer dan de jaaromzet van Philips (€17,8 miljard) of Albert Heijn (€13,1 miljard), aldus de NOS. Minder dan de toegevoegde waarde van het Rotterdamse havenbedrijf aan de Nederlandse economie (€23 miljard in 2017), voegt de Volkskrant toe. De Nederlandse melkveehouderij en de zuivelindustrie zijn samen goed voor een productiewaarde van €12 miljard, meldt de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) op zijn site. "In 2014 exporteerde de zuivelsector voor €7 miljard aan producten. Van elke euro die de BV Nederland in het buitenland verdient, komt bijna 8 cent van de zuivel."

Volgens Europol is Nederland een 'draaischijf' in de productie en doorvoer van drugs en wereldkampioen in de export van synthetische drugs. Zou dat te maken hebben met onze positie als tweede exportland ter wereld van agrarische goederen? Vorig jaar brak onze totale landbouwexport zelfs door de magische €100 miljard grens, herexport van importen inbegrepen. Dankzij onze zeehavens met een uitstekende toe- en afvoer van en naar de grote rivieraders, kon ons land die positie bereiken.

De productiekosten van een xtc-pil in Nederland zijn ongeveer €0,20. In Australië wordt er graag Australische $27 voor betaald, bijna €18.
Productie in oude stallen, fantastische marges
Het is een feit dat veel illegale drugsactiviteiten in (leegstaande) agrarische opstallen plaatsvinden in het buitengebied. Wekelijks vinden boeren of natuurbeheerders stortingen van drugsafval of merken waterleidingbedrijven dat er ergens illegaal geloosd moet zijn. Ook blijken de smokkelmethoden te getuigen van 'Hollandse koopmansgeest', verhaalt de Volkskrant.

"Er moeten pillen naar Australië, twee miljoen stuks. Het is een mooie bestelling. De productiekosten van een xtc-pil in Nederland zijn ongeveer €0,20. In Australië wordt er graag Australische $27 voor betaald, bijna 18 euro. Een bevriend bedrijf verkoopt tractoren, over de hele wereld. Op verzoek van de xtc-leverancier maakt het bedrijf een ruimte in de tractor zodat de drugs kunnen worden verborgen. De afnemer van de xtc bestelt een tractor. De bestelling gaat per container naar Australië. De afnemer stuurt de tractor terug; de machine voldoet niet aan de verwachtingen. Intussen is de xtc veiliggesteld; in de verborgen ruimte is nu de betaling verstopt."

De drugsindustrie heeft een kolossale schaduweconomie opgebouwd
'Andere prioriteiten'
Maar de belangrijkste oorzaak is, volgens de onderzoekers, "de droge constatering dat in de politieke cultuur van Nederland drugsbestrijding het aflegt tegen andere belangen. Tegen economische en diplomatieke overwegingen. De drugsindustrie heeft een kolossale schaduweconomie opgebouwd, met vertakkingen naar de bovenwereld en met verschijnselen als bedreiging, afpersing en liquidatie." Voeg dat bij de versnippering en incompetentie van de Nederlandse opsporing en handhaving, stroperigheid van de regelgeving en bescheiden middelen die de overheid beschikbaar stelt (eenmalig €100 miljoen en vanaf 2019 €10 miljoen per jaar), en de "duurzame toppositie van Nederland op het wereldtoneel van de productie van synthetische drugs" hoeft niemand meer te verbazen.
Dit artikel afdrukken