Grofweg tekenen de volgende scenarios zich af:
1. Niet doen
2. Wel doen:
2a. Voor bio én conventioneel
2b. Alleen voor niet-bio.
2c. Alleen voor bio plus (bio regelgeving verrijkt met nieuwe criteria)

Omdat de twee begrippen wettelijk beschermd zijn, zit de Europese Commissie verstrikt in een Gordiaanse Knoop. De kans bestaat dat het goede in de weg komt te staan van het betere, of juist dat de voortrekkersfunctie van bio om zeep geholpen wordt. Het leuke is dat er een mooie gelegenheidscoalitie lijkt te ontstaan: zowel de levensmiddelenindustrie als de biologische sector zien niets in dit plan.

Het is heel goed dat Bionext haar achterban oproept om de mening te ventileren. Wat mij betreft is elke publieke discussie rond EU regelgeving goed. Ik ben benieuwd hoe Foodlog denkt over dit belangrijke onderwerp: Is het correct dat twee belangrijke woorden zijn beschermd (ecologisch en biologisch, of moet er eentje wijken?) en kan deze knoop ontward worden?

De inspiratie voor dit artikel komt via een tekst van marketingman Niels Willems. Hij betoogde onlangs dat Milieudefensie vanuit een dogmatische houding de ontwikkeling van duurzaamheid remt.

Hieronder in het kort de scenario's die in het rapport dat via Bionext kan worden gedownload worden beschreven. Pagina 73 van het rapport geeft de conclusies: Als de Europese Commissie zo'n label wil, begin dan bij zuivel, brood, niet-alcoholische dranken en verwerkte visproducten.

Vraag: welk van de onderstaande scenario's kies je?

Scenario 1: Geen Ecolabel voor voeding

Voordelen/Opbrengst: Geen verwarring/conflict met bio. Geen nieuwe regels nodig. Geen juridisch geharrewar. Makkelijker bio te promoten. Geen aanvullende kosten. Geen legale problemen met de term "eco".
Nadelen/Risico: Gemiste kans voor milieuwinst. Regels zonder harmonizatie. Andere labels nemen deze ruimte in.
Conflicten: Geen reductie van (voedingsgerelateerde-) milieuproblemen. Ontbreken van EU instrument voor niet-bio producten.
Oplossingen: Meer kwalitatieve info inzake impact/footprint van voeding gewenst. Verbeter bio-regelgeving met milieu-inspanningen.

Scenario 2: Ecolabel voor biologische én conventionele voeding
Voordelen/Opbrengst: Heldere en eenvoudige informatie. Promotie van eco-vriendelijke producten.
Nadelen/Risico:Verwarring voor consumenten tussen eco en bio. Gedeeeltelijke overlapping cq duplicatie van criteria eco en bio. Milieuvriendelijk label is er al (bio). Lastig om goede criteria op te stellen. Twee verschillende certificerings schema's (kosten)
Conflicten: Verwarring zal marktontwikkeling bio remmen. Conflict met zwak bio label. Legale problemen rondom gebruik "eco". Potentieel conflict binnen WTO/Codex Alimentarius (gebruik eco voor niet-bio). Rechtzaken tegen EU met hoge kosten en verlies consumentenvertrouwen.
Oplossingen: Onderscheidend logo. Heldere, duidelijke communicatie. Geloofwaardig certificeringssysteem. Minimaal aandeel van bio in combinatie met verwerkende industrie. Slechts een label gebruiken, verwijder alle alle EU labels. Consumenten verwarring afhankelijk van presentatie richting consumenten.

Scenario 3: Ecolabel alleen voor niet onder bioregelgeving vallende producten
Voordelen/Opbrengst: Label alleen wilde vis, water en zout. Overbrug afstand voor niet-agrarische producten.
Nadelen/Risico: Verwarring bij consumenten. Grote, nieuwe regels voor weinig producenten. Te klein marktaandeel. Competitie met andere labels als MSC.
Conflicten: Verwarring kan niet worden opgelost. Beperk tot textiel en cosmetica. Complexe certificering schema's.
Oplossingen: Sterke, duidelijke informatiecampagne nodig.

Scenario 4: Ecolabel voor biologische producten met aanvullende milieu eisen.
Voordelen/Opbrengst: Weinig tot geen consumenten verwarring. Verdere ontwikkeling van biologische landbouw. Geen legale problemen met WTO/Codex.
Nadelen/Risico: Klein deel van de markt. Beetje verwarring. Weinig verschil tussen labels, wat voegt EU Ecolabel toe?.
Conflicten: Biologisch in het algemeen milieuvriendelijk, maar niet altijd in elke impact category. Integratie van twee verschillende management concepten in biologisch. Of een add-on bij biologisch.
Oplossingen: Breng meer milieu-eisen binnen EU biologisch en in private labels. Dit scenario zou onderverdeeld moeten zijn in twee verschillende: Biologisch plus en/of biologisch met de eco-flower.

fotocredits: Sigma
Dit artikel afdrukken