Dit blijkt uit een onderzoek dat LTO Nederland heeft laten uitvoeren door het bureau Direct Research onder 1.038 Nederlanders om te peilen hoe zij denken over boeren, tuinders, voedselproductie en duurzaamheid. Met het draagvlak voor de boer zit het volgens deze peiling van LTO wel snor, met het positieve oordeel van twee derde van de Nederlanders. Slechts 6% is negatief over de landbouw.

Van alle economische bedrijvigheid woont de Nederlander het liefst naast land- en tuinbouw
Liefst wonen naast de boer
Daarbij vindt 90% het beschermen van het agrarisch landschap belangrijk. Van alle economische bedrijvigheid woont de Nederlander het liefst naast land- en tuinbouw, constateert LTO in een verklaring uit het onderzoek dat vandaag (donderdag) is gepresenteerd. Ook milieu- en natuurbehoud en voedselveiligheid vindt de Nederlander belangrijke thema's. LTO constateert dan ook dat er potentie zit in verduurzaming als verdienmodel voor de boer en tuinder.

Daarbij wijst de organisatie op het feit dat de helft van de Nederlanders meer wil betalen voor een duurzaam Nederlands kwaliteitsproduct, twee derde een einde wil aan de kiloknaller (overigens wil 15% deze superaanbieding juist houden) en een derde meer duurzame producten wil kopen. Ook zit de Nederlander niet te wachten op oneerlijke concurrentie: 65% wil dat de import uit landen met lagere standaarden op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn stopt.

Resultaten met een korreltje zout
Toch laat LTO doorschemeren de voornemens van de Nederlander met een korreltje zout te nemen. De organisatie wijst op het bekende fenomeen van de veeleisende burger, maar de voor het goedkoopste product kiezende consument. Daarbij wijst LTO ook op inconsistenties in de resultaten. Zo wil weliswaar een derde meer duurzame producten kopen, maar slecht 20% geeft aan gericht het etiket op duurzaamheid te lezen.

"We leven in een mooi én veeleisend land – wat betreft voedsel, de productie daarvan, en het beschermen van het agrarisch landschap en de natuur. Gelukkig zijn onze boeren en tuinders met hun hun innovatiekracht uitstekend in staat de vele opgaven aan te gaan. Tegelijkertijd gaat dat niet vanzelf, en kunnen we het ook niet alleen", laat Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, in een verklaring weten. "We zijn tevreden met de grote waardering voor onze sector. Dat neemt niet weg dat veel samenkomt op het erf: druk vanuit de markt, regelgeving, en steeds veranderende – soms tegenstrijdige – eisen van burger en consument. Bij gezonde producten hoort ook een duurzame prijs. Dat is actueler dan ooit."

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog en Boerenbusiness.
Dit artikel afdrukken