De inspanningen van Unilever om zijn vervuilende footprint terug te brengen hebben het bedrijf sinds 2008 geen geld gekost, maar €350 miljoen opgeleverd. Daarbij boekt het bedrijf zowel sociale als ecologische winst. Het FD schrijft: Eind 2013 betrok Unilever bijna de helft (48%) van de grondstoffen uit duurzame bronnen, tegenover 14% in 2010. Het concern hielp ruim 300 miljoen mensen om hun gezondheid en welzijn te verbeteren, tegenover 52 mln in 2010. Verder werden 570.000 kleine boeren ondersteund in 2013.

Polman spreekt van een goede voortgang, maar is is nog niet tevreden. "We moeten meer doen', zegt hij en richt zich daarbij zowel op zaken die binnen zijn directe invloedssfeer liggen als op allianties met bijvoorbeeld overheden en niet-gouvernementele organisaties.Bestuursvoorzitter
Dit artikel afdrukken