Veerman en Van Kampen vertelden waarom ze de revolutie starten en wat zij daarvan verwachten. De wereld staat voor een overgang van de kwantiteitseconomie, die begon met de industriële revolutie en werd vervolmaakt na WO II, naar een kwaliteitseconomie. Deze overschakeling schiet alleen niet op en heeft een paar flinke zetten nodig. Op dit moment zijn de belangen teveel in handen van partijen die door hun grootte hun oude belangen te moeilijk kunnen afschrijven. Dat houdt de oude economie te lang in stand en blokkeert vernieuwing. Het MKB is veel wendbaarder, maar heeft hulp nodig vanuit alle gelederen van de samenleving om de sprong naar de nieuwe economie levensvatbaar te kunnen maken.

Van Bastille 1789 naar Bleiswijk 2012
“Bleiswijk 2012’ zou daarom best gezien mogen worden als de 21e eeuwse variant van de bestorming van de Bastille uit 1789”, vertelde Veerman. De bestorming van de Bastille werd ingegeven door te weinig eten. “Eten kwam er uiteindelijk genoeg”, vervolgde hij. “Zelfs veel te veel en we worden er dik en ziek van. De productieprocessen drukken bovendien zwaar op het milieu omdat we uit concurrentieoverwegingen water-, fosfaat- en andere, kringlopen niet goed sluiten. Daarnaast gaan we onzorgvuldig met dieren en hun rol in de kringloop om. De revolutie van de 21e eeuw moet gaan om voldoende kwalitatief en verantwoordelijk gemaakt voedsel voor zoveel mogelijk mensen.”

Onder één noemer kracht maken
Tijdens de bijeenkomst in Bleiswijk benadrukten Veerman en Van Kampen de organisatorische voorwaarden voor de revolutie. “Get connected, but don’t get overorganized! Laat mensen uit heel verschillende disciplines die allemaal ‘wat willen’ eindelijk eens samen wat flikken en onder één noemer kracht maken. Samen kunnen ze nieuwe en betere producten door de keten trekken. De energie is er al, nu de daarbij horende samenwerkingsvormen nog zodat ze niet meer worden gehinderd door die kokers. Iemand moet daar een handje bij helpen en die rol nemen wij samen met de ondertekenaars van ons manifest.”

Naast hen spraken drie van de ondertekenaars van het eerste uur.

Jaap Seidell: niemand wil bewust zijn voeten kwijt
Jaap Seidell, hoogleraar aan de VU, liet aan de hand van foto’s van dikke mensen uit India indringend zien hoe de oude economie zijn problemen op grote schaal exporteert. Ruim 100 miljoen mensen lijden daar inmiddels aan de gevolgen van diabetes, gerelateerd aan verkeerde voeding. Dat moet veranderen, was zijn luide boodschap. Daarnaast was hij cynisch over de geluiden vanuit het ministerie van VWS. Dat vindt gezondheid een zaak van individuele verantwoordelijkheid. “Het is volstrekt helder is dat geen enkele patient met diabetes kiest voor afzetting van zijn voeten”, aldus Seidell.

Rob Baan: tuinbouw helpt mensen gezond oud worden
Baan, tuinder, was al even luid en duidelijk: “De tuinbouw kan de wereld veranderen met gezonde micronutriënten. Daar ligt de toekomst. Het gaat erom dat we gezond in plaats van ziek oud kunnen worden. Maar het voedsel dat daarvoor nodig is, moet wel op de schappen en in onze monden kunnen komen. En natuurlijk moet het netjes geproduceerd worden, maar dat doet de tuinbouw meer dan wie dan ook”, zei Baan die deel uitmaakt van de Tuindersraad die voltallig het manifest ondersteunt.

Joris Lohman: in de nieuwe wereld hebben de eters de macht
Joris Lohman, voorzitter van de jongerenbeweging YFM, sloot af met de volgende woorden: “2012 is het jaar van de Food Revolution. In de oude wereld ging het om schaal en prijs. In de nieuwe wereld gaat het om intrinsieke waarden, zoals smaak en gezondheid. In de oude wereld is de macht in handen van een paar grote voedselbedrijven. In de nieuwe wereld is de macht in handen van de eters.” Dat biedt nieuwe kansen voor ondernemers die daar goed op inspelen en die daarvoor de ruimte krijgen.

tfr


Onder enige hilariteit introduceerden Veerman en Van Kampen het gebaar van de ineen hakende wijsvingers, het begroetingsteken van de ‘foodrevolutionair’. Het werd door Pieternel van Velden tot uitdrukking gebracht in het beeldmerk van de revolutie. Alle bezoekers namen afscheid met dit gebaar.

Inmiddels hebben al meer dan 300 mensen uit alle gelederen van de samenleving het manifest ondertekend.

Foto: Joris Lohman, Jaap Seidell, Dick Veerman, Sandra van Kampen en Rob Baan (vlnr) na de onthulling van 9 principes van de Food Revolution, Fotocredits: Henk Bouman
Dit artikel afdrukken