Onderzoeksbureau GfK heeft gekeken naar het belang van 'duurzaamheid' in de aankoopbeslissing van de Nederlandse consumenten. Het blijkt dat slechts een beperkt deel van de bevolking kiest voor producten met een duurzaamheidskeurmerk, zoals Max Havelaar of EKO. Het marktaandeel blijft zodanig laag dat consumenten geen omslag naar duurzame producten zullen afdwingen. Dat kunnen alleen bedrijven. Marcel Temminghoff van GfK zegt in de Levensmiddelenkrant: “De eigen verantwoordelijkheid wordt door consumenten laag ingeschat. Zij leggen die verantwoordelijkheid primair bij het bedrijfsleven (boeren, telers, bedrijven) en bij de overheid. De consument wil er van uit kunnen gaan dat producten verantwoord en veilig worden geproduceerd door bedrijven zelf”.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van ontwikkelingsorganisatie Solidaridad. Nico Roozen, directeur van Solidaridad, ziet in de uitkomsten ondersteuning voor zijn stelling dat de consument de markt niet gaat veranderen, ook al is die de laatste jaren aanmerkelijk meer gaan besteden aan duurzame producten. Bij de beslissing om een product al dan niet te kopen spelen steeds vaker afwegingen rondom het belang van milieu, welzijn van boeren en dieren mee. De consument is zich bewust geworden van duurzaamheidsaspecten.
Roozen stelt: “De eerste generatie keurmerken als Max Havelaar voor fair trade en EKO voor biologisch producten spelen een positieve rol bij de bewustwording van de consument. Voor bedrijven is de tweede generatie keurmerken als Utz Certified en Rainforest Alliance noodzakelijk omdat deze keurmerken bedrijven de mogelijkheid bieden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en hun eigen productieketen te verduurzamen. De consument hoeft niet meer van zijn vertrouwde merken af te stappen omdat ‘zijn ‘merk beter gaat scoren op duurzaamheid. Bestaande volumes worden daardoor verduurzaamd waardoor meer impact wordt gerealiseerd”.

In Duurzaam Bedrijfsleven stelt Roozen bovendien dat we ons in een transitie bevinden en dat over 20 tot 30 jaar tijd de hele markt duurzaam zal zijn: “Duurzaamheid is geen marktsegment, geen niche meer. De hele markt zal duurzaam worden, niet-duurzame productie heeft geen toekomst.”

Naar de bescheiden mening van de redactie van dit medium is er een scheef idee in het hoofd van duurzaamheidspaus Roozen en onderzoeker GfK geschoten. Als de hele wereld 'duurzaam' is, wie zorgt dan voor de innovatie om wéér verder te komen?
We durven er veel onder te verwedden: Solidaridad en GfK hebben er nog nooit over nagedacht dat duurzaamheid een permanent innovatieproces is, dat alleen op gang komt als consumenten een voordeel zien in betere producten en een andere levensstijl. Anders gaan ondernemers niet voor hen aan de slag.

Fotocredits: rsfrd, Drug store, mall, groceries, done. Bakfiets
Dit artikel afdrukken