Iets meer dan 1.000 agrarische bedrijven in Nederland zijn volledig in handen van vrouwen. Dat is 1,8% van de ruim 51.000 agrarische bedrijven in Nederland, schrijft Boerenbusiness. Maakte het boerenblad eerder al inzichtelijk dat de Nederlandse boer niet zonder meehelpende vrouwen kan, dit keer brengt Boerenbusiness de bedrijven met alleen vrouwen in kaart.

De meeste vrouwen, 201, staan aan het hoofd van akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen. Dat betekent dat 7,5% van alle bedrijven in deze deelsector in handen zijn van vrouwen. Op de tweede plaats komen de paard- en ponybedrijven, waar 112 vrouwen de scepter zwaaien op 7,4% van de bedrijven in die deelsector. Gemeten in aantallen scoren vervolgens de overige akkerbouwbedrijven (137 met een vrouw aan het hoofd), schapenbedrijven (89 vrouwen) en overige rundveebedrijven (75 vrouwen) hoog. In percentages uitgedrukt komen de 47 vrouwen aan het hoofd van graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven die 6% van de deelsector uitmaken op de derde plaats.

Het aantal vrouwen in Raden van Bestuur van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven bleef in 2016 steken op 7,1%. Onder startende ondernemers scoren vrouwen ruim dertig procent. Gegevens over vrouwelijke bazen in het MKB van rond de eeuwwisseling laten een score zien van 25%; volgens het CBS is thans een derde van het aantal ondernemers in het kleine bedrijfsleven vrouw.
Boerenbusiness - In welke agrarische sector werken de meeste vrouwen? - Top 5 Boerenbusiness
Reageer
  • Deel
Druk af