In amper tien weken lukte het de Duitse politiek om tot een nieuwe formatie te komen. Een efficiënt staaltje onderhandelingen, waar politieke muren klaarblijkelijk vrij gemakkelijk overbrugbaar waren. Wij Nederlanders kunnen daar nog wat van leren. Hier duurt de formatie ondertussen al bijna driekwart jaar en nog steeds laat een doorbraak op zich wachten.

Andere wind na 16 jaar Merkel
Nu bondskanselier Angela Merkel na zestien jaar vertrekt, zal de Duitse politiek een ander karakter krijgen. De Christendemocraten staan voor het eerst sinds lange tijd aan de zijlijn. De nieuwe regering wordt namelijk gevormd door sociaaldemocraten, liberalen en groenen. SPD-leider Olaf Scholz wordt de nieuwe bondskanselier. Het coalitieakkoord staat bol van de groene plannen. Zo moet de energietransitie worden versneld en daar is ruim voor gebudgetteerd. Ook heeft de regering als doel om voor 2030 alle kolencentrales in het land te sluiten, aanvankelijk was dit gepland voor 2038. Er komt een apart ministerie van Klimaat. Dit om het volgens de coalitie urgente probleem stevig aan te kunnen pakken.

Özdemir wil juist breken met de bestaande gebruiken
Duitser met Turkse roots
Opvallend is dat Die Grünen het landbouwbeleid naar zich hebben toegetrokken. De 57-jarige Cem Özdemir wordt eindverantwoordelijk in dit dossier. Deze geboren Duitser met Turkse roots is een ervaren politicus. Hij zit sinds 2013 in de Bondsdag, het parlement van Duitsland. Daarvoor zat hij al jaren in het Europees Parlement. Een saillant detail, Özdemir is vegetariër en dat is in de (agrarische) Duitse media best een dingetje. Hoewel natuurlijk iedereen vrij is in zijn of haar keuzes, zal dit voor Duitse veehouders wellicht een ietwat wrange bijsmaak opleveren. Zij hadden waarschijnlijk graag een bewindsman gezien die voor hen op de barricade zou springen.

'Wie vlees wil eten, mag dat doen'
Het tegendeel is waar. Özdemir wil juist breken met de bestaande gebruiken. In zijn eerste interview aan de Stuttgarter Zeitung geeft hij aan de regels voor de vleesindustrie aan te scherpen. "Wie vlees wil eten, mag dat doen. Wie vlees produceert mag dat ook doen, maar dan wel met inachtneming van maatregelen omtrent dierwelzijn en milieu", aldus Özdemir. Eén van de maatregelen waar de nieuwe bewindsman op inzet, is een verplichte veehouderij-etikettering. Hierbij moet ook de wijze van transport en de slacht worden opgenomen. Ook op andere dossiers, zoals mestwetgeving en middelengebruik, staan met de komst van Özdemir mogelijk een verdere aanscherping op komst. Net als in Nederland is ook de landbouwpolitiek in Duitsland hevig in beweging.

Cirkel is rond
Özdemir geeft aan warme gevoelens voor de landbouw te koesteren. Dit mede omdat zijn vader in Turkije boer was, voordat hij als gastarbeider naar Duitsland kwam. "Nu ik in Duitsland minister van landbouw mag worden, is de cirkel rond." Özdemir is het eerste kind uit een gastarbeidersgezin dat minister wordt in een federaal kabinet bij onze Oosterburen.

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog, Foodbusiness en Boerenbusiness.

De voorganger van minister Cem Özdemir was Julia Klöckner (van de christendemocratische partije CDU). In het parlement kruiste ze menigmaal de degens met de Groenen die ze een aantal malen beschuldigde van het stuk maken van de landbouw vanwege hun - wat haar betreft - wereldvreemde benadering van de landbouw. Eurocommisaris Frans Timmermans diskwalificeerde ze als een 'groene activist' voor zijn Green Deal en Farm2Fork-strategie Duitsland is een belangrijke afnemer van Nederlandse landbouw. Nederland wil graag wat 'groener' opereren. De markt betaalt daar niet altijd voor. Een grote groene afnemende buurstaat kan daar verandering in brengen door nieuwe regelgeving.

Die Fleischproduzenten müssen sich unter Cem Özdemir auf strengere Tierwohl- und Klimaschutzvorgaben einstellen. Zudem soll eine verbindliche Haltungsform-Kennzeichnung samt Umbauförderung kommen, schrijft TopAgrar.
Dit artikel afdrukken