Door de zeer lage melkprijs van de laatste maanden hebben Duitse boeren de productie beperkt en samen met lagere gemiddelde gehaltes aan vet en eiwit is er nu een tekort ontstaan aan boter en kaas.

De grootste Duitse zuivelfabriek DMK (Deutsche Milch Kontor) heeft daarom haar afnemers een bericht gestuurd dat er tekorten in leveringen kunnen ontstaan.

De grote Duitse supermarktketen Edeka waarschuwt op haar beurt de klanten voor lege schappen bij boter en kaas.

DMK is in Duitsland richtinggevend voor de melkprijs. Echter DMK zelf zit al jaren in het onderste niveau van de prijs en veel boeren hebben daarom zo mogelijk een andere afnemer gezocht.

Tegen deze achtergrond betaalt DMK betaalt in oktober 3 cent meer dan in september (+15%).
Dit artikel afdrukken