Onderzoekers uit Tübingen publiceerden onlangs een artikel in Nature Communications waarin ze het suikermolecuul 7-deoxy-sedoheptulose (7dSh) beschrijven. Het komt vooral voor in blauwalgen, organismen die ook bekend staan onder de naam cyanobacteriën.

Het suikermolecuul is een antimetaboliet. Dit betekent dat het stofje doet alsof het een essentieel enzym is, dat zorg draagt voor gezonde onderhouds- of groeiprocessen. Dat doet het echter niet. Het veroorzaakt verstoorde groeiprocessen in de cellen, zodat die ziek kunnen worden of doodgaan.

Het speelt in op een werkingsmechanisme dat alleen voor lijkt te komen in de cellen van planten en bacteriën. De stof 7dSh zou daarom geen effect hebben op mens en dier.

Het gewasbeschermingsmiddel glyfosaat werkt op dezelfde manier, maar de onderzoekers verwachten dat 7dSh, in tegenstelling tot glyfosaat, een lage milieubelasting heeft en sneller afbreekt omdat het een natuurlijk product is.

Op 15 april 2019 organiseert Foodlog voor de tweede keer het jaarcongres Landbouw zonder Chemie – hoe dan. De afschaffing van conventionele pesticiden gaat in rap tempo door. Alternatieve (groene) gewasbeschermingsmiddelen komen te langzaam op de markt voor commerciële toepassingen. Hoe kan dat versneld worden? Schrijf je hier in voor de sessie over toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen.
Dit artikel afdrukken