Nadat Frankrijk gentech afwees, bevestigt de kersverse Duitse minister van Landbouw, Christian Schmidt, dat 'Duitsland geen groene gentech nodig heeft'. In het coalitieverdrag staat dat Duitsland naar de bevolking luistert. Die wijst gentech-teelten af. Schmidt voegt daaraan toe dat ook hijzelf er geen nut voor ziet.

De belangrijkste uitdaging die Schmidt ziet, is de terugdringing van de vervreemding van Duitsers van de oorsprong van hun voedsel en de betekenis van de landbouweconomie.
Dit artikel afdrukken