PHW, één van de grootste gevogelteproducenten van Europa, is een strategisch partnership aangegaan met het Israëlische SuperMeat. Deze in Tel Aviv gevestigde startup specialiseert zich in het in een laboratorium kweken van kippenvlees. Volgens SuperMeat is het echte kweekvlees geschikt voor vegetariërs. Op termijn zou je het zelf thuis kunnen kweken, zoals je nu thuis kruiden en groenten voor eigen oogst kunt kweken. Met de cellen die met een pijnloze biopt genomen worden bij een levende kip is volgens SuperMeat in principe een eindeloze hoeveelheid kippenvlees te kweken, uiteraard in een vegetarisch groeimedium.

PHW vindt de ontwikkeling van kweekkip interessant omdat het bedrijf zichzelf een rol toedicht in de groeiende consumententrend naar een minder vervuilend, maar toch eiwitrijk voedingspatroon, zegt het bedrijf in FoodNavigator. De kippenvleesproducent voert al, net als een aantal andere grote Duitse vleesverwerkers, een lijn met plantaardige producten onder zijn merknaam Wiesenhof.

Het nieuws sluit aan bij de inmiddels vrijwel wekelijks groeiende rij van biotech-startups die geld binnenharken van investeerders om kweekvlees en kweekvis te produceren. Toch is het om twee redenen opvallend. Ten eerste verwachten PHW en SuperMeat op korte termijn hun 'vegetarische' maar echte kweekkipproducten te kunnen aanbieden voor prijzen die vergelijkbaar zijn met gewoon kippenvlees.Tot nu toe is kweekvlees nog verre van rendabel en kiezen producenten voor de hogere segmenten, zoals ook de makers van de kweektonijn laten zien.

In de tweede plaats trekt de kweekkip nadrukkelijk de ecologische kaart: voor het labkippenvlees zou 99% minder grond en 90% minder water nodig zijn dan voor een gewoon stukje kip. Ook levert een kweekkipfilet 96% minder uitstoot, volgens SuperMeat.

Of die indrukwekkende besparingen helemaal kloppen, is een onderwerp van kritiek. Akkers waar het graan groeit dat we kippen voeren hebben oppervlakte (land in de vorm van hectares akker) nodig om de wortels en stengels van de halmen te kunnen herbergen. Wat ze op die oppervlakte doen, is het opnemen van voedingsstoffen uit de bodem. Het is zeer de vraag of er ook 99% minder nutriënten voor nodig zijn. Als dat waar is, zouden we namelijk bijna van de lucht kunnen eten. Dat kan alleen in sprookjes, net zoals de wonderlijke maaltijdvermenigvuldiging alleen bekend is uit de Bijbel.
Dit artikel afdrukken