Minister Johannes Remmel van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft tijdens een gesprek met minister Henk Kamp van Economische Zaken de zorgen overgebracht die de deelstaat heeft ten aanzien van de Nederlandse plannen om proefboringen naar schaliegas te gaan doen. Het kabinet besluit volgend jaar over de eventuele proefboringen naar het schaliegas dat o.a. in Gelderland en Limburg - provincies die grenzen aan Noordrijn-Westfalen - aanwezig zou zijn. Sleeswijk-Holstein is tegen schaliegaswinning en met name de methode om het gas uit de grond te halen, het zogeheten fracking. "Het is niet duidelijk wat er gebeurt met de chemicaliën die de grond in worden gespoten. Wat is bijvoorbeeld het gevolg voor het grondwater en de drinkwatervoorziening? Dat zijn problemen die de grenzen overschrijden", zegt Remmel in het FD. De Duitse minister toonde zich verheugd dat minister Kamp een 'neutrale positie betrekt' ten aanzien van schaliegas.

Bierbrouwers zijn tegen
Remmel kwam zijn verhaal doen vanuit de 'negatieve houding' van Sleeswijk-Holstein met betrekking tot schaliegas en fracking. Die wordt overigens gedeeld door de Duitse bierbrouwers Becks en Warsteiner. Vorig jaar roerden ook de Nederlandse bierbrouwers Heineken, Bavaria en Grolsch zich al tegen schaliegasboringen in Nederland vanuit de zorg dat fracking de kwaliteit van hun grondstof, bron- dan wel grondwater zou aantasten.

Energie grensoverschrijdend delen
De Duitse minister stelt in het FD dat de huidige spanningen in het Midden-Oosten en Oekraïne er niet toe zouden moeten leiden dat er een positievere grondhouding ten aanzien van schaliegas zou ontstaan. "De winning van schaliegas is op de lange termijn geen oplossing voor de Duitse energieafhankelijkheid", zegt Remmel. "Duitsland is op dit moment voor 30% afhankelijk van Russisch gas. Natuurlijk is het heel belangrijk om energiebronnen te diversifiëren. Maar er zijn genoeg alternatieven."
Duitsland richt zich sinds 2011 met name op hernieuwbare energiebronnen - de 'Energiewende' - en wekt inmiddels 25% van zijn energie duurzaam op. Remmel pleit verder voor het uitbreiden van de capaciteit om elektriciteit over landsgrenzen heen te kunnen vervoeren, 'zodat landen beter van elkaars energie kunnen profiteren'. Want waarom zou Duitsland niet terug kunnen vallen op de Nederlandse gascentrales? Of Nederland gebruik kunnen maken van Duitslands overschotten aan zonne- en windenergie?
Dit artikel afdrukken