Al bij het vooroverleg over de vorming van een nieuwe zogeheten grote coalitie zijn de Duitse partijen CDU/CSU en SPD het eens geworden dat "de inzet van glyfosaat in Duitsland ‘duidelijk moet worden beperkt’ en dat het middel vervolgens ‘zo snel mogelijk’ helemaal niet meer dient te worden gebruikt." Volgens Boerderij komt er een "systematische strategie om de reductie te realiseren".
Ook zal in samenwerking met de agrarische sector een 'akkerbouwstrategie' opgesteld worden; hiervoor komt budget beschikbaar. In het principe-akkoord is verder €1,5 miljard extra voorzien voor de landbouw en het plattelandsontwikkelingsbeleid. "Het gemeenschappelijke landbouwbeleid in de EU moet verder worden ontwikkeld. Verder zijn de partners het erover eens dat er een door de staat gegarandeerd welzijnslabel voor dierlijke voedingsmiddelen moet komen", bericht het boerenvakblad.

Recent publiceerde een van de belangrijkste tegenstanders in de strijd tegen glyfosaat een studie waaruit zou blijken dat de stof zelf nauwelijks toxisch is. De giftigheid zou het gevolg zijn van zware metalen en arseen die in de merkformules blijken voor te komen.
Boerderij - Nieuwe Duitse regering wil glyfosaat snel uitfaseren
Reageer
  • Deel
Druk af