Net als in Nederland willen boeren publiek en politiek duidelijk maken dat het water hen tot aan de lippen staat en dat ze genoeg hebben van Bauernbashing. Ze willen geen milieuvervuilers, dierenbeulen, klimaatverpesters genoemd worden. Net als in Nederland zeggen ze dat ze iedere dag weer zorgvuldig voor ons eten zorgen, maar niet meer rond kunnen van het geld dat hun productie oplevert.

Ook de Duitse boeren kiezen voor een vorm van actie met grote impact, die toch publieksvriendelijk moet zijn: met de trekker de (snel)weg op en de stad in. Het motto: Land schafft Verbindung, land creëert verbinding.

Met het oog op de te verwachten wegoverlast zijn de verzamelplaatsen en rijtijden ruim gecommuniceerd. Ook kregen de boeren tips mee voor onderweg - warme en regenkleding, eten en drinken, zet je alarm- en knipperlichten aan, zorg dat je fit en uitgerust bent voor de lange tocht en deel de telefoonnummers van de eerste en laatste trekker in de optocht. Rondom de volgende steden zijn verzamelpunten afgesproken, waarvandaan de boeren vanmiddag de steden in zullen rijden: Hannover, Bayreuth, Würzburg, München, Rostock, Berlijn, Oldenburg, Stuttgart, Rendsburg, Magdeburg, Freiburg im Breisgau, Chemnitz en Görlitz.Op de live-feed van Agrarheute is het verloop van de acties te volgen. Naast de 10.000 boeren in Bonn demonstreerden er naar schatting van de politie in München zo'n 2.000 boeren en in Bayreuth zo'n 1.000. In Wurzburg werd de demonstratie nog voor hij begonnen was, afgebroken, door de ontstane verkeerschaos. Achthonderd trekkers moesten rechtsomkeert maken.

Ondanks de vergelijkbare leuzen ('NO FARMER NO FOOD', 'Keine Zukunft ohne Bauern', of nog 'Ist der Bauer ruiniert, wird dein Essen importiert') zit er een belangrijk verschil tussen de Nederlandse en Duitse boerenprotesten. Duitse boeren demonstreren tegen het Agrarpaket, de nieuwe milieumaatregelen van de Bondsregering voor de agrarische sector. In dat pakket maatregelen wordt het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat afgebouwd, zijn maatregelen opgenomen om de insectensterfte te beteugelen en speelt dierenwelzijn een prominente rol. Het pakket werkt zodanig kostenverhogend dat boeren vrezen hun rekeningen niet meer te kunnen betalen.

Geen stikstofprobleem
"Boeren zijn het zat om als boeman te worden gezien", schrijft Tagesschau. "Ik ben als boer een beroep gaan uitoefenen waar ik plezier aan beleef en dat me na aan het hart lag, maar nu weet ik niet eens of het een toekomst heeft", zegt een Duitse boer. Die toekomst wordt bedreigd door strengere mestnormen, maar niet door een stikstofprobleem zoals dat in Nederland geldt.

Duitsland hanteert aanmerkelijk liberalere stikstofnormen dan Nederland, een feit waar door de Nederlandse boeren regelmatig op gewezen wordt. Dat wringt aan twee kanten. De Duitse boerenproductie is uitgesmeerd over het hele land veel kleiner dan de Nederlandse, maar Nederlandse boeren en tuinders exporteren het belangrijkste deel van hun productie naar Duitsland. De Duitse export gerelateerd aan het landgebruik is aanmerkelijk kleiner dan de Nederlandse. Terwijl de argumenten die de Duitse en Nederlandse boeren gebruiken om aandacht te vragen voor hun kosten gelijk klinken, zijn hun uitgangsposities dus totaal verschillend.

De Duitse minister van Landbouw Julia Glöckner zegt op Agrarheute dat ze die Duitse boeren begrijpt en waardeert, maar dat er nu eenmaal ook boeren nodig zijn die werken conform de maatschappelijke eisen op het gebied van klimaat, milieu en dierenwelzijn. Ze verklaart dat Duitsland het eigen land wil kunnen voeden met producten van boerenfamiliebedrijven. Onze Nederlandse minister gebruikt dezelfde argumenten, maar dan voor een sterk exporterend land.

Dit artikel afdrukken