De Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) roept staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken op om voor de pachters van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) tot maatwerk voor de betaling van de pachtprijs te komen. Door de coronacrisis staat het water hun soms aan lippen. Dat meldde boerenblad Nieuwe Oogst onlangs.

Lagere prijzen voor de producten die van het land komen, brengen boeren die land huren (pachten) van eigenaren in de rode cijfers. Ze kunnen de huur niet betalen. Vandaag meldt het Duitse boerenblad Agrarheute soortgelijk nieuws. Ook Duitse boeren hebben het moeilijk omdat ze de huur niet kunnen betalen.

De Nederlandse boeren klaagden het eerst. De Duitse komen nu pas. Dat is eigenlijk vreemd omdat in Duitsland boeren veel vaker dan Nederlandse, pachter dan eigenaar zijn van de grond die ze bewerken. Nederlandse akkerbouwers en melkveehouders zijn op papier rijk omdat ze veel vaker dan de gemiddelde Duitse boer hun hectares in eigendom hebben en de waarde van hun grond tot topprijzen (€60-120.000 per hectare) is gestegen. In het veel ruimere Duitsland ligt de gemiddelde prijs voor landbouwgrond onder de €30.000.

Duitse boeren zijn vaker dan Nederlandse huurders van grond vanwege een historische reden. Rijke burgers belegden tijdens de Tweede Wereldoorlog in land om hun geld niet te laten ontwaarden. Na de oorlog blijven zij eigenaren. Nu heeft het tot consequentie dat Duitse boeren meer dan Nederlandse lijden onder slechte prijzen.
Reageer
  • Deel
Druk af