De drugsindustrie raakt meer en meer verweven met landbouw en natuur. Een onlangs verschenen video-drieluik van het Algemeen Dagblad schetst de laatste ontwikkelingen. Zagen we voorheen het aantal dumpingen van vaten drugsafval in de bossen toenemen, tegenwoordig leggen criminelen net zo makkelijk een afvoerslang aan van het drugslab rechtstreeks in de grond ernaast. Met alle gevolgen voor het bodemleven, grondwater en onze voedselketen van dien. Het drugsafval is zo zuur en toxisch dat een lichaam erin oplost.

Met drugscrimineel aan tafel
Een op de vijf boeren zit op een gegeven moment met een drugscrimineel aan de keukentafel, vertelt Hendrik Hoeksema, bestuurder van ZLTO, in de derde video: "Je komt er bijna niet meer vanaf." Er zijn honderden drugslabs per jaar actief in Nederland, schat de politie. Ze schat ook in dat tweevijfde van de labs worden ontdekt. De rest dus niet. De meeste bevinden zich in Noord-Brabant; de provincie biedt een ruime keuze aan afgelegen verlaten bedrijfspanden vanwege de vele stoppende boeren. Brabant is al langer dan een decennium populair onder drugscriminelen, vanwege de strategische ligging ten opzichte van het Ruhrgebied en de Antwerpse haven. Ook de geringe pakkans en relatief lage gevangenisstraffen in ons land (hoger dan een jaar of 5, 6 komt nauwelijks voor) maken ons land interessant voor drugsfabrikanten. Van de synthetische drugs is 80 tot 90% bedoeld voor de export.

Zijn vaten met drugsafval zeer schadelijk, lozing direct in de grond is nog veel schadelijker
De eigenaar van het land moet in principe de rotzooi opruimen. In veel gevallen is dat Staatsbosbeheer. Boswachter Erik de Jong vertelt in de tweede video dat de opruimkosten zeker €25.000 of (veel) meer per dumping bedragen.

Gedoogbeleid
Onder andere de ChristenUnie-SGP in de Provinciale Staten, aangevoerd door Hermen Vreugdenhil, zorgde ervoor dat een vergoeding hiervoor van 50%, twee jaar geleden werd verhoogd naar 100%. "Maar dan zijn alle indirecte kosten nog niet meegenomen", laat Vreugdenhil ons weten. Hij vertelt dat de strijd tegen de gevolgen van de drugscriminelen een ingewikkelde is, mede als gevolg van ons gedoogbeleid. "Want we moeten dan de ongemakkelijke waarheid erkennen dat volgend op de start van het festivalseizoen de dumpingen meteen weer exponentieel toenemen."

Ook de gevolgen voor de natuur en landbouw nemen exponentieel toe. Zijn vaten met drugsafval zeer schadelijk, lozing direct in de grond is nog veel schadelijker. Niet in het minst omdat we er veel minder zicht op hebben en omdat de stoffen ook in akkers komen waarop voedsel wordt verbouwd. "Het is een goede zaak dat gemeenten steeds meer gaan controleren", zegt Vreugdenhil. De politie mag immers niet zomaar een verlaten stal binnengaan, de gemeente kan dat wel, vanuit een reguliere controlerende functie.

De marechaussee bewaakt de kust alleen tussen 9-17, als het niet regent
Drugshandel op zee
Niet alleen boeren, ook vissers krijgen te maken met drugscriminelen die ze voor hun karretje willen spannen. Criminelen weten precies de vissers in geldnood te vinden, zo blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Met name vissers met geldproblemen uit kleinere havens zijn kwetsbaar. Op volle zee gooien ze pakketjes drugs overboord die door kleinere schepen aan land worden gevaren. Het gaat vooral om cocaïne. Erg lastig is dit niet: criminelen hebben op zee vrij spel. De marechaussee bewaakt de kust immers alleen tussen 9-17, als het niet regent.

Voorman Pim Visser van VisNed zegt desgevraagd dat het wel meevalt met de criminele vissers. "Wie zich in het criminele circuit mengt, stond al langer als zodanig bekend." Volgens Visser hebben vissers het financieel niet zo moeilijk als boeren die het slachtoffer zijn van de drugsindustrie. Daardoor zijn ze minder kwetsbaar. Ook ligt het niet zo voor de hand om vissers te recruteren voor een criminele carrière, omdat er altijd minstens vijf vissers aan boord van een schip zijn. '"We willen er niks mee te maken hebben", aldus Visser.

Dat mag voor de meeste vissers zo zijn maar er zijn ook andere signalen, die na een paar seconden googelen al verschijnen. Op Vistikhetmaar bijvoorbeeld, is dit najaar meerdere malen aandacht besteed aan het gevaar betrokken te worden in drugscriminaliteit. Ook is er aandacht voor weerbaarheid tegen drugscriminelen. Vissers uit Urk, Kampen en Zwolle worden veroordeeld en er zijn gemakkelijk verhalen over criminele vissers te vinden.
Dit artikel afdrukken