Na productie-overschotten in de afgelopen jaren, daalt de wereldproductie van graan dit jaar met 88 miljoen ton ten opzichte van het seizoen 2016/2017. Zo'n grote daling heeft zich de afgelopen twaalf jaar niet voorgedaan, volgens de graanprognose van de International Grains Council (IGC). Voor het eerst in vijf jaar verbruikte de wereld weer meer graan dan wordt geproduceerd.

De IGC ziet de droogte in Noord-Amerika, de EU en Australië als voornaamste oorzaak van de terugval in productie. De organisatie maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van kwalitatief voldoende tarwe en gerst.

Bij een productie van 2.038 miljoen ton, zal volgens de IGC het graanverbruik 2.083 miljoen ton (exclusief rijst) bedragen. Daardoor zullen de wereldwijde graanvoorraden met 45 miljoen ton krimpen tot 478 miljoen ton. Dat zorgt voor een lagere voorraad dan de wereld de afgelopen jaren gewend was. Dat zal de graanprijzen opjagen en is slecht nieuws voor mensen in lagelonenlanden; zij zijn net als in de schaarste van 2011 de meest gevoelige groep voor prijsfluctuaties op de internationale graanmarkt. Het is eveneens slecht nieuws voor veehouders, die de voerprijzen zullen zien oplopen. De FAO was begin juli minder somber en voorzag 'een ruime aanvoer' van graan in 2017/2018.
Boerderij - Ongekende productiedaling van graan in de wereld
Reageer
  • Deel
Druk af