Volgens het Deense agrarische onderzoekscentrum SEGES verkeert de Deense landbouwsector in de zwaarste crisis in sinds 2009. SEGES meldt dat begin dit jaar 1.500 van de 9.500 Deense landbouwbedrijven in het rood stonden. De droogte zou nog eens 300 boerenbedrijven in de rode cijfers hebben gebracht.

Vooral de zuivelsector, goed voor zo'n 8% van de totale Europese zuivelproductie, lijdt onder lagere gewasopbrengsten, hoge veevoerprijzen en een lage melkprijs. Datzelfde probleem speelt in heel Noord-Europa, schrijft Bloomberg en heeft tot gevolg dat boeren in Ierland en Duitsland hun koeien vervroegd naar de slacht brengen.

Wat de situatie voor de Deense landbouw nog nijpender maakt, is dat ook de Deense varkenshouders - behorend tot de grootste varkensvleesproducenten van Europa - in crisis verkeren. Langdurig lage vleesprijzen in combinatie met de door de droogte snel oplopende voerkosten zouden een gemiddeld varkenshouderijbedrijf dit jaar €220.000 in de min jagen, raamt de Deense brancheorganisatie L&F voor landbouw en voedselverwerking. De komende maanden wordt een toename van het aantal faillissementen verwacht. Het totale agrarische inkomen neemt dit jaar met circa €1 miljard af; €800 miljoen daarvan is op het conto van de droogte te schrijven.
Bloomberg - Terms of Service Violation
Reageer
  • Deel
Druk af