Een bemiddelingscommissie adviseert in het rapport 'Masterplan Toekomst IJsselmeer' de komende 3 jaren niet beroepsmatig te vissen in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer. De visstand heeft daar een 'absoluut dieptepunt' bereikt. Opvallend is dat het advies door 'iedereen die met de visserij te maken heeft' gedragen wordt: betrokken overheden, de Vogelbescherming, hengelsporters en zelfs de Vissersbond Nederland, schrijft De Volkskrant

In een achtergrondartikel in De Volkskrant wordt dieper ingegaan op mogelijke oorzaken van de zorgwekkend lage visstand: overbevissing uiteraard, maar ook teruglopende voedingsstoffen in het water, enerzijds door minder fosfaatlozingen, anderzijds door bijvoorbeeld de gretig gedijende exoot quaggamossel. Voor een andere welig tierende exoot, de wolhandkrab, zal het moratorium niet gelden.
Dit artikel afdrukken