Hoewel aan het meten van atmosferische CO2 nogal wat problemen kleven, boog de Belgische krant De Standaard zich over die vraag.

Een deel van de CO2 uit koolzuurhoudende dranken komt direct bij het openen van de fles in de atmosfeer terecht. De rest van de CO2 komt door scheten en boeren in de dampkring. In België zou in 2017 de totale CO2-emissie van frisdrank en bruisdrank zijn uitgekomen op 9481,5 ton. Ofwel 0,0081% van de totale CO2-emissie van het land, berekende De Standaard.

Frisdrank in Nederland
Hoe zou dat sommetje eruit zien als je het vertaalt naar de Nederlandse situatie? Volgens de consumptiedata van de Nederlandse Vereniging Frisdrank, Water, Sappen (FWS) is er in 2017 in Nederland 1.458,2 miljoen liter frisdrank verkocht. Van die 1.458,2 miljoen liter is 79,3% sterk bruisend. Maar er is ook frisdrank zonder prik, denk aan Taksi en de Wicky-pakjes.

De Standaard gaat ervan uit dat in frisdrank met prik 7 gram CO2 per liter zit. Een rekensom leert dat er in totaal in Nederland 8.094,5 ton CO2 uit frisdrank in de lucht gekomen is.

Bruiswater in Nederland
Nederlanders kochten minder flessenwater dan frisdrank, namelijk 439 miljoen liter, waarvan 37,1% bruisend. De FWS maakt in de consumptiedata geen onderscheid tussen licht en sterk bruisend water, dat deden de Belgen wel. Water dat van nature bruist bevat ongeveer 3,5 gr CO2 per liter, terwijl sterk bruisend water twee keer zoveel koolzuur bevat. De Standaard ging uit van een derde licht bruisend water en twee derde sterk bruisend water.

Dit komt neer voor Nederland op 190 ton CO2 aan licht bruisend water en 760,1 ton CO2 aan sterk bruisend water. In totaal heeft de Nederlandse bevolking in 2017 dus 9.035,2 ton CO2 uitgestoten uit frisdranken en bruiswater.

CO2 in frisdrank is eigenlijk een uitgestelde lozing omdat het een bijproduct is van de kunstmest- en de bioethanolproductie
Bijdrage uitstoot
Dat is peanuts in vergelijking met de totale uitstoot van CO2 in Nederland. Volgens de meest recente cijfers van het CBS heeft Nederland in 2017 164 miljoen ton CO2 uitgestoten. De CO2 uit bruisend water in Nederland bedraagt dus 0,0055% van de totale uitstoot.

Maar zelfs die 0,0055% is niet een directe bijdrage aan de CO2-emissie. CO2 in frisdrank is eigenlijk een uitgestelde lozing omdat het een bijproduct is van de kunstmest- en de bioethanolproductie. Als die CO2 niet in de frisdrank was gestopt, was het al eerder in de atmosfeer terecht gekomen.
Dit artikel afdrukken