Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben woensdagavond een doorbraak bereikt in de al jarenlang slepende onderhandelingen over de toelating van (de teelt van) genetisch gemanipuleerde gewassen. Lidstaten krijgen de mogelijkheid transgene teelten tegen te houden, ook als de teelt de goedkeuring heeft van de Europese Commissie. Daar zal met name Frankrijk tevreden over zijn.

De Europese commissaris van Gezondheid en Voedselveiligheid, Vytenis Andriukaitis, is ook tevreden over het bereikte akkoord. Volgens hem strookt het 'met het standpunt van de nieuwe Europese Commissie dat "democratisch verkozen regeringen in belangrijke besluiten over voedsel en milieu minstens hetzelfde gewicht als wetenschappelijke adviezen moeten hebben", schrijft Vilt.

Impasse doorbroken
Het akkoord moet nog officieel door het Parlement en de lidstaten goedgekeurd worden. Met de nieuwe afspraken in de hand kunnen nationale regeringen een teeltverbod uitvaardigen op 'op politieke gronden', naast het nu al toegestane wetenschappelijk gegronde verbod. Ook krijgen regeringen betere bescherming tegen claims van producenten. Als het Parlement en de lidstaten instemmen, kan de nieuwe regelgeving aankomend voorjaar van kracht worden.

'Met het akkoord komt een eind aan de impasse over de toelating van transgene gewassen in Europa', vult Boerderij aan. Tot op heden had de Europese Commissie het laatste woord in de toelatingsdiscussies als lidstaten het niet eens werden. Nu verschuift die verantwoordelijkheid naar de lidstaten zelf.

Geen fonds voor GGO-vervuiling
Er komt geen fonds voor boeren die te maken krijgen met 'vervuiling' door ggo-gewassen. Wel moeten lidstaten die transgene teelten toestaan, 'er voor zorgen dat de teelten de grenzen met naburige lidstaten (die de teelt niet toestaan) niet kunnen overschrijden'.

Fotocredits: 'Research field, Lindsay Eyink
Dit artikel afdrukken