De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) heeft code geel afgekondigd in Nederland vanwege de aanhoudende droogte, meldt de NOS. Door de verhoogde vraag naar water moet de inzet van pompen de watervoorraden aanvullen. Extra zoet water wordt onder andere ingelaten vanuit het IJsselmeer, om het stijgende zoutgehalte in de wateren van het westen van het land tegen te gaan. Om ziekterisico's door verontreinigd water te verkleinen, verzoekt LCW badgasten alleen gebruik te maken van officiële zwemlocaties. "Gezien de weer- en afvoerverwachting van met name de Rijn zijn verdere maatregelen niet uit te sluiten," meldt de LCW.

De LCW verwacht dat de watertoevoer nog twee weken zal afnemen. In de provincies Brabant, Overijssel, Limburg, Drenthe en Gelderland is een sproeiverbod van kracht. Door de hoge zandgronden kan hier geen extra water naar gepompt worden. Deze regio's zijn volledig afhankelijk van neerslag zodat de natuur in die gebieden de droogte zelf zal moeten verwerken. Datzelfde geldt voor boeren in die gebieden. Volgens de zogenaamde verdringingsreeks die werd ingesteld na de droogtes van 2003, heeft de (kapitaalintensieve) landbouw een achtergesteld belang ('categorie 3') bij het gebruik van extra ingelaten water.

De droogte veroorzaakte in juni al veel problemen in Groot-Brittannië en België.

Archeologische vondsten
De droogte heeft een bijzondere 'bijvangst' in de vorm van onverwachte archeologische vondsten. Op de akkers van boer Watze van der Zee bij Zaamslag in de Zeeuwse Grote Huissenspolder is op een luchtfoto (gemaakt door Marcelle Davidse) te zien hoe de kreken 300 jaar geleden door het land liepen. Op die plekken zijn de gewassen namelijk minder droog en zijn ze groener van kleur. Dergelijke historische vondsten zijn ook gedaan in Brabant, Vlaanderen en Wales.

Dit artikel afdrukken