Miguel Depoorter is projectmedewerker bij Regionaal Landschap IJzer en Polder. Op Vilt zegt hij: “Heel wat soorten wild en vogels krijgen te maken met maai-incidenten. Net als reeën en hazen worden weidevogels zoals de kievit en de grutto, maar ook de patrijs, fazant, veldleeuwerik of de zeldzame kwartelkoning geregeld het slachtoffer van landbouwmachines.”

De meeste boeren maaien traditiegetrouw 'van buiten naar binnen', maar zo sluit je dieren in. Door in een cirkel van binnenuit te maaien of heen en weer te maaien, kunnen dieren ontsnappen. Ook door voorop de maaimachine een ‘wildredder’, een stang met een ketting die over de grond sleept, te monteren worden reekalfjes op tijd gewaarschuwd zodat ze kunnen ontsnappen. Deze manier van maaien vraagt van de boer iets meer denkwerk, maar kan het aantal dierlijke slachtoffers met 70% verminderen.

Wie slimmer maait, voorkomt besmetting en verontreiniging van het gras door kadavers. Ook botulisme, veroorzaakt door besmette vogels die in de maaimachine komen, wordt voorkomen.

De folder van de Landschappen is (ook voor Nederlanders) hier te downloaden.
Dit artikel afdrukken