Ook de Kamer vond Thieme te ver gaan, maar eist via een motie van PvdA-lid en biologische melkveehouder Harm-Evert Waalkens wel een onderzoek naar hoe het uit de hand kon lopen.

Peter Wever, microbioloog in het Bossche Jeroen Bosch Ziekenhuis, liet in de NRC van afgelopen vrijdag weten dat de ministers Klink en Verburg de mogelijke ernst van de Q-koorts lichtvaardig hebben weggemoffeld. Wat hem betreft heeft het 'verregaande negatieve gevolgen gehad voor de volksgezondheid en de landbouwsector.' Zo vlot als onze overheid was bij de buitenlandse Mexicaanse griep, zo traag was ze bij de binnenlandse Q-koorts.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde liet weten dat de Nederlandse dierenartsen het officieel oneens zijn met de ruimingsvoorstellen van de overheid en dat bovendien het huidige 'ferme' beleid de gevarenkant van de situatie nog wel eens zou kunnen verergeren.

Op de site van de KNMvD valt te lezen: Uitgangspunt voor de dierenartsen is dat dieren alleen gedood mogen worden als het belang van de mens direct in het geding is of als het doden in het direct belang van het dier is, bijvoorbeeld wanneer een dier ernstig of uitzichtloos lijdt. Niet-besmette geiten vormen geen risico voor de mens en de dierenartsen zien dan ook geen aanleiding om deze dieren te doden. Besmette dieren vormen mogelijk wel een risico doordat er grote hoeveelheden van de bacterie C. burnetti vrijkomen bij een abortus en het ruimen van deze dieren is daarom gerechtvaardigd. Verder merken de dierenartsen op dat het doden van drachtige geiten als een aanvullende maatregel op de huidige aanpak een goede evaluatie van de vaccinatiestrategie onmogelijk maakt.

Duidelijk wordt dat er gerommeld is. Mogelijke risico's werden onbespreekbaar gemaakt en weggemoffeld. Dom. Zo laad je als bestuurder alle verantwoordelijkheid op je nek. Ik ben dan ook bang dat Thieme volstrekt gelijk heeft. De situatie is inmiddels alleen maar erger geworden nu bovendien niet-ideologische specialisten aangeven dat de maatregelen die de ferme ministers willen nemen om zowel diervriendelijkheids- als gezondheidskundige redenen ongewenst zijn. Drachtige dieren dood je niet in het slachthuis, omdat hun kindersdaar een langzame dood in de buik van hun dode moeder zouden sterven. Daar zijn slachthuizen niet voor. Vervoer van hoogdrachtige dieren zorgt bovendien potentieel voor nog verdere verspreiding van de Q-koorts. Gerommel wordt gevolgd door nog meer, maar nu paniekerig gerommel.

De ministers willen dieren in het slachthuis doden omdat 'de grijperscenes' door Nederland's tere zielen niet meer worden verdragen. Al dringt Waalkens aan op meer onderzoek, Thieme's gelijk is onbetwistbaar. Er is lichtvaardig met specialistische kennis van vakmensen omgesprongen. Adviezen zijn in de wind geslagen. Nu is er paniek en is de situatie niet meer onder controle, terwijl dat te vermijden was geweest.

Hoe nu verder? Dat is een heel andere kwestie. We houden in Nederland een kleine half miljoen geiten in open boerderijen. Daarnaast houden we jaarlijks zo'n 1,5 miljoen koeien, 20 miljoen varkens en 470 miljoen kippen. Da's een boel beesten. Bijna een half miljard. Die worden ziek van elkaar en wij van hen. Dat krijg je als je teveel schepselen bij elkaar zet. Ook dat stond zaterdag in de krant. Onze schaatsers werden op reis van Calgary naar Salt Lake City ziek van een virus dat ze in het vliegtuig opliepen. Niets menselijks of dierlijks is ons vreemd.

Als maar een half miljoen geitjes al voor zo'n probleem zorgen, dan is dood door schuld straks te verwijten aan degene die niet wil nadenken over dierplezierige gesloten houderijvormen en zelfs over dierenflats. Daarmee kunnen zowel veterinair onwenselijk vervoer als dierenleed door vervoersstress en verwondingen voorkomen worden.

Bekeken vanuit de aantallen van onze totale veestapel, gaat het immers maar om een paar geitjes die nu al voor zulke enorme gevolgen zorgen. Zelfs het decimeren van onze dierenstand en het onderbrengen van nog maar 10% daarvan in scharrelhouderijen in de openlucht is letterlijk levensgevaarlijk.
Dat is een conclusie die ook Thieme zou moeten trekken. Ik hoop dat de Kamer zich de vraag hoe het echt nu verder moet durft te stellen en te beantwoorden.

Dit artikel afdrukken