De klimaatverandering leidt in steeds sneller tempo tot uitsterven van dieren- en plantensoorten in onze zeewateren. Drie gevolgen van klimaatverandering, de opwarming van de zee, de daling van het zuurstofniveau in het zeewater en de toegenomen verzuring vormen een elkaar versterkend 'dodelijk trio'. Wetenschappers hameren hier al jaren op, gisteren opnieuw in het rapport van het International Programme on the State of the Ocean (IPSO). Tot de politiek wil de boodschap echter maar niet doordringen.

Henk Brinkhuis, hoogleraar paleoceanografie van de Universiteit Utrecht, zegt in De Volkskrant: 'We roepen dit al jaren. Maar er wordt amper iets mee gedaan door beleidsmakers. Want hoewel oud, is dit buitengewoon akelig nieuws. Ik krijg hier kippenvel van en dat was ook de sfeer op de conferentie van het IPSO. We zitten in alarmfase 3.'
Dit artikel afdrukken