Financiële instellingen moeten in toenemende mate rekening houden met de risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering en de overgang naar een klimaatneutrale economie. In een nieuw rapport focust DNB op de impact van klimaatrisico’s op de Nederlandse financiële sector. Deze impact is veelzijdig, zo blijkt uit een viertal deelonderzoeken, en dient zich steeds nadrukkelijker aan. DNB gaat klimaatrisico’s daarom steviger verankeren in haar toezicht met als uiteindelijke doel het bewerkstelligen van duurzame financiële stabiliteit.

Het rapport gaat onder meer in op de gevolgen van klimaatverandering, zoals een toename van extreem weer en zeespiegelstijging. Schade als gevolg van storm, hagel en regen is in Nederland meestal verzekerd en heeft daarmee een directe impact op verzekeraars. Grootschalige overstromingen zijn vaak onverzekerd, maar kunnen desalniettemin via verschillende kanalen impact hebben op de bezittingen van financiële instellingen. Daarnaast gaat het rapport in op de gevolgen van de afspraken in het Verdrag van Parijs om de uitstoot van CO2 te beperken. Nederlandse boeren vroegen in het recente verleden meermaals om vergoeding van hun schade door regen en hagel. Verzekeraars weigerden in veel gevallen om tot uitbetaling over te gaan. De dierlijke landbouw kan door 'Parijs' worden gedwongen tot kosten verhogende maatregelen zonder zicht op inkomstenverbetering. Dat zorgt voor extra kredietrisico's bij vooral Rabobank.
DNBulletin: Toenemende klimaatrisico?s vragen om meer aandacht van de financiële sector - De Nederlandsche Bank
  • Deel
Druk af