Het aantal boeren en tuinders dat direct aan de consument levert groeit. Van 2017 tot halverwege 2020 nam het aantal agrarische bedrijven dat producten afzet via een korte keten toe met ruim 25% naar 1 op de 7 telers en tuinders.

Dat blijkt uit de monitor korte ketens van Wageningen University & Research (WUR) in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), schrijven Agrimatie en WUR.

Halverwege 2020 waren er 7.234 boeren die (een deel van) hun voedsel en sierteeltproducten direct aan de consument verkochten. De impact van de coronacrisis is dus nog niet meegenomen in deze cijfers (door hamsterpraktijken en angst voor de supermarkt vonden nog meer consumenten de weg naar de boer). Van de 7.200 bedrijven in de korte keten verkopen 3.400 agrarische bedrijven rechtstreeks aan de consument. De overige verkopen zowel direct als via de tussenhandel (1.700) of alleen via de tussenhandel (2.100). Denk hierbij onder meer aan boerderijverkopen via speciale boerenboxen. De WUR raamt de totale jaaromzet van de korte keten op €1,36 miljard. De glastuinbouw levert met €595 miljoen verreweg de grootste bijdrage.

Relatief veel tuinbouwbedrijven leveren via de korte keten, maar in de melkveehouderij is het aantal korte ketenbedrijven het grootst. Bioboeren, bedrijven met een jong bedrijfshoofd, bedrijven met multifunctionele activiteiten, kleine en juist hele grote ondernemingen bieden het vaakst producten direct bij de consument aan. Middenbedrijven lijken de kansen naar de consument te missen. De meeste korte ketenbedrijven zijn in Noord-Brabant te vinden. De provincies Groningen, Friesland en Overijssel blijven juist wat achter.
WUR - Bijna 1 op de 7 boeren en tuinders levert producten via een korte keten aan de consument
Reageer
  • Deel
Druk af