Onderzoekers van de Amerikaanse Yale School of Medicine deden een leertest met 135 mannen en vrouwen met overgewicht en een normaal gewicht. Werd de test uitgevoerd met plaatjes van geld, was er geen verschil in leerprestaties tussen de groepen. Maar werden bij de test afbeeldingen van voedsel gebruikt, dan gingen de leerprestaties van de obese vrouwen significant omlaag, schrijft BBC News Health. Het onderzoek is verschenen in Current Biology.

Beloning
Bij de test werd de deelnemers gekleurde kaarten getoond en moesten ze leren voorspellen wanneer de 'beloningskaart' - een kaart met een bepaalde afbeelding - zou verschijnen. Datgene wat afgebeeld stond op deze 'beloningskaarten' werd ook daadwerkelijk als beloning gegeven. In eerste instantie kwam de beloningskaart altijd na een bepaalde kleur in een serie. Daarna werd de volgorde veranderd en verscheen de kaart na een andere kleur. De deelnemers moesten steeds voorspellen wat de kans was dat een beloningskaart zou verschijnen.

Overschatting
Het opvallende resultaat was dus dat de obese vrouwen onder de deelnemers het laagste leereffect toonden - bij beloningskaarten met voeding - omdat zij overschatten hoe vaak deze verschenen. Onderzoeksleider Ifat Levy in BBC Health News "Het is geen algemene leerbeperking, want de obese vrouwen hadden geen enkel probleem wanneer de beloning uit geld bestond in plaats van voedsel.[..] Een intrigerende mogelijkheid is dat we, door de 'flawed' (mank gaande) associatie tussen voeding en omgevingsprikkels te veranderen, mogelijk eetpatronen zouden kunnen veranderen." Levy pleit daarmee voor het aanpakken van de (obesogene) omgeving, in plaats van te focussen op individuen.
Dit artikel afdrukken