Eind deze maand reist een zware Nederlandse delegatie af naar New York. Daar wordt de klimaattop van de VN gehouden. Premier Rutte leidt de delegatie. De staatssecretarissen Wilma Mansveld (milieu) en Sharon Dijksma (economische landbouwzaken) zullen deel uitmaken van de Nederlandse ploeg.

Het Nederlandse model
De delegatie blijkt het Nederlandse model aan de VN tot voorbeeld te willen stellen. De klimaattop heeft versnelling van maatregelen om global warming te keren ten doel door, zo schrijft Boerderij, overheden, bedrijfsleven en NGO's te bewegen tot meer klimaatambitie.

Boerderij stelt dat Nederland aandacht zal vragen "voor de wijze waarop het, samen met het bedrijfsleven, steden en maatschappelijke organisaties, de klimaatambities- en financiering koppelt aan innovatie en kansen voor export en groei. Daarbij wordt door Nederland de wereldwijde alliantie van Climate Smart Agriculture gelanceerd, voor meer voedselzekerheid, economische landbouwsamenwerking en terugdringing van de broeikasuitstoot."

Het betekent dat Nederland inzet op het oude, grote model van hoogproductieve landbouw in een hightech aanpassing binnen de bestaande institutionele context. Het is te vergelijken met het vervangen van auto's die rijden op fossiele brandstoffen door elektrische auto's, terwijl in werkelijkheid beperking van onze vervoersbeweging het doel zou moeten zijn.
Oude NGO's - zoals bijv. het Wereld Natuurfonds en Solidaridad - gaan mee in die beperktere beweging en stellen zich naast grote bedrijven op als legitimerende partners richting het publiek. Jongere NGO's - zoals bijv. Gifsoja in Nederland en diverse proponenten van agro-ecologische concepten - nemen daar aanstoot aan omdat zij denken dat fundamentelere vormen van maatschappelijke vernieuwing en omgang met de natuur en de toegang van de wereldbevolking tot natuurlijke hulpbronnen nodig zijn om tot een duurzame wereld te komen.

In die zin wordt een belangrijk deel van de maatschappelijke krachten uitgesloten. Nochtans behoort bijvoorbeeld voormalig VN-rapporteur Olivier de Schutter tot de belangrijkste boegbeelden in de wereld van een agro-ecologische climate smart en people friendly aanpak van landbouw.

Fotocredits: Sharon Dijksma, Partij van de Arbeid (PvdA)
Dit artikel afdrukken