Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij de vissers op het IJsselmeer niet gaat compenseren of uitkopen voor hun vangstderving. De IJsselmeervissers moeten het komend jaar 40% minder 'schubvis' (baars, snoekbaars, brasem, blankvoorn) vangen.

De staatssecretaris heeft op basis van het 'breed gedragen' 'Masterplan Toekomst IJsselmeer' - dat helemaal niet zo breed gedragen bleek, de afgelopen tijd geprobeerd een oplossing te vinden die alle partijen tevreden kon stellen. Dat is niet gelukt. Ook na extra gespreksronden zijn de voorstellen voor compensatie of uitkoop voor Dijksma 'geen begaanbare route' gebleken.
Dit artikel afdrukken