Staatssecretaris Sharon Dijksma stelt geen additionele gelden ter beschikking voor de invoering van duurzame stallen in de rundveehouderij. In deze sector loopt de verduurzaming achter bij bijvoorbeeld de pluimvee- en de varkenshouderij. Volgens Dijksma komt dat doordat er in de rundveehouderij geen sprake is van "aanscherping van normstelling ten aanzien van dierenwelzijn en milieu, die aanpassingen van stallen noodzakelijk maakte".

Dijksma voorziet op basis van de afspraken uit de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij en de uitwerking van het nieuwe Europese landbouwbeleid voldoende investeringsmogelijkheden in duurzame stallen. Dat meldt Boerderij.
Dit artikel afdrukken