Gisteren schreef staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer:

Uw vaste commissie voor Economische Zaken heeft verzocht om een kabinetsreactie op het boek 'Uitgebeend, hoe veilig is ons voedsel nog' (kenmerk 2014Z04765/2014D11105).

Op 26 maart jl. heb ik, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 'Risico's in de vleesketen' aan uw Kamer aangeboden. De kabinetsreactie over dit rapport ontvangt uw Kamer zo spoedig mogelijk. Gezien de samenhang van deze onderwerpen zullen wij dit verzoek bij deze kabinetsreactie betrekken.
Dit artikel afdrukken