Bedrijven beleven op dit moment een digitale revolutie. De exponentiële groei van technologie zoals mobiele betaalsystemen, machine learning, satellietbeelden en andere innovaties transformeert systemen en processen en levert waardevolle informatie op waarmee betere beslissingen genomen kunnen worden.

Het is een uitdaging om deze technologieën door te voeren door de gehele aanvoerketen heen (met een technisch woord: via supply chain management), vooral als het gaat om aankoop van producten die we elke dag consumeren, zoals thee, koffie en chocolade.

Hoe kun je als onderneming digitalisering optimaal inzetten als je in je toeleveringsketens belangrijke kwesties wilt aanpakken, zoals klimaatverandering, ontbossing, aantasting van het ecosysteem en armoede?

Ik zie drie belangrijke veranderingen waardoor mensen in het veld de kracht van data kunnen inzetten voor beter supply chain management.

Vertrouwen opbouwen
Ten eerste: zodra duurzaamheid in de bedrijfsvoering geïntegreerd wordt, willen bedrijven betere data over prestaties en ROI door beter inzicht in hun ketens. Digitalisering biedt bedrijven de kans om vertrouwen op te bouwen bij stakeholders door meer transparantie te geven over het bedrijf, maar ook door bredere duurzaamheidsstrategieën te ontwikkelen.

Een aantal bedrijven heeft zich bijvoorbeeld geëngageerd aan de duurzaamheidsstrategie CocoAction, die ’s werelds belangrijkste cacao- en chocoladebedrijven samenbrengt. In samenwerking met Rainforest Alliance verzamelen ze digitale data over de toepassing van goede landbouwmethodes door cacaoboeren. Dat levert inzichten op waarmee bedrijven en boerencoöperaties onderbouwde beslissingen kunnen nemen over waar investeringen in tijd en geld de meeste impact zullen hebben.

Alle stakeholders, waaronder duurzaamheidsstandaarden, NGO’s, bedrijven en overheden moeten hun krachten bundelen om de digitalisering van het veld uit te breiden zodat boeren – en het milieu – er op grotere schaal baat bij hebben
van papieren naar digitale data
Ten tweede kiezen veel bedrijven gecertificeerde inkoop als cruciaal element van hun duurzaamheidsstrategie, omdat certificering een zekere mate van transparantie en betrokkenheid van stakeholders biedt die maar weinig andere systemen bieden. Boeren en bedrijven die in certificering investeren beheren nu al een grote hoeveelheid data, maar de meeste data is nog altijd afkomstig van papieren systemen.

Veel systemen zijn meer dan tien jaar geleden opgezet en ondergaan nu een snelle verandering vanwege de veel hogere digitale connectiviteit, geletterdheid en betaalbaarheid. Door diverse projecten van Rainforest Alliance kunnen boeren nu gegevens verzamelen waardoor ze beter en efficiënter inzicht krijgen in hun prestaties met betrekking tot onze duurzaamheidsstandaard en de terreinen waar de broodnodige verbeteringen kunnen worden aangebracht. Prestatiedata uit het veld zijn direct beschikbaar op een dashboard zodat boeren snel kunnen handelen.

Bovenop de voordelen van efficiëntie is een geavanceerde analyse van data van boerencoöperaties in combinatie met andere databronnen van derden nuttig voor boeren, auditors en bedrijven. De Rainforest Alliance heeft bijvoorbeeld digitale data van partners in het veld geanalyseerd in pilotprojecten in de UTZ cacao- en hazelnootprogramma’s.

Doelgerichte monitoring
Ten derde: nu digitalisering de hoeksteen wordt van landbouw in grootschalige operaties zoals precisielandbouw met gebruik van bodemsensoren, geautomatiseerde irrigatie en luchtsurveillance, is het belangrijk om niet te vergeten dat kleinschalige landbouwers een alternatieve technologiecombinatie nodig kunnen hebben. Het verzamelen en analyseren van data kan zorgen voor herkenning en begrip van de grotere kwesties achter niet-duurzame praktijken, zodat er doelgerichte plannen ontwikkeld kunnen worden om zulke kwesties aan te pakken en vervolgens het verloop en de impact te monitoren. Voordat boeren data gaan verzamelen, moeten ze eerst deze voordelen zien.

Samen met Grameen Foundation, Mars en andere partners heeft de Rainforest Alliance onlangs het SAT4Farming program gelanceerd, een initiatief om duizenden kleinschalige cacaoproducenten te bereiken met informatie en diensten waarmee ze hun productiviteit en duurzaamheid kunnen verbeteren. Het programma is ontworpen om aan de hand van digitale technologie en satellietbeelden voor Ghanese cacaoboeren individuele landbouwontwikkelingsplannen van zeven jaar te maken.

Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen de Rainforest Alliance en Nestlé om in tien landen de duurzaamheidsrisico’s en prestaties van koffieboeren van Nescafé Plan te monitoren en evalueren. In dit project worden de data over belangrijke onderwerpen verzameld door middel van mobiele oplossingen. Dit maakt de handmatige invoer van data en tijdrovende kwaliteitscontroles overbodig. Onlangs heeft dit partnerschap ook datavisualisatie-instrumenten geïntroduceerd om de data naar inzichten en beslissingen te vertalen.

De toekomst moet uitwijzen in hoeverre zulke digitale partnerschappen gaan zorgen voor grootschalige transparantie en duurzaamheid in toeleveringsketens van producten en in hoeverre ze voor alle boeren een positieve impact zullen hebben. Het zal geen reis zonder hindernissen zijn. Zo behelst het delen van data en verbinden van databestanden veel meer dan alleen maar een technische uitdaging – eerst moeten er sociale, commerciële en juridische aspecten worden aangepakt.

Om die problemen op te lossen moeten alle stakeholders, waaronder duurzaamheidsstandaarden, NGO’s, bedrijven en overheden, hun krachten bundelen om de digitalisering van het veld uit te breiden zodat boeren – en het milieu – er op grotere schaal baat bij hebben.

Daan de Vries is Chief Innovation and Technology Officer bij de Rainforest Alliance
Dit artikel afdrukken