"De toegenomen blootstelling aan telefoons, tablets en andere mobiele elektronica is de afgelopen decennia een van de belangrijkste veranderingen in onze omgeving geweest. En dit gebeurde in een periode waarin ook obesitas op veel plaatsen toenam," zegt Richard Lopez, hoofdauteur van de studie. “We wilden daarom onderzoek uitvoeren om te bepalen of er een verband bestaat tussen obesitas en misbruik van digitale apparaten - dat zich uit in media-multitasking."

Hogere BMI en meer lichaamsvet
Het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Brain Imaging and Behavior, bestaat uit twee opeenvolgende studies. Voor de eerste studie vulden 132 jongeren tussen de 18 en 23 jaar een enquête in om te bepalen in welke mate ze aan media-multitasking doen en hoe snel ze worden afgeleid.

Denk aan vragen als hoe vaak je de neiging hebt om je telefoon te checken op berichten terwijl je met iemand aan het praten bent (of tijdens het lezen van dit artikel). Of hoe vaak je werk onderbroken wordt door media gerelateerde afleidingen (moet je niet weer aan de slag?).

Uit dit eerste onderzoek bleek dat hoe hoger de media-multitasking score die uit de enquête kwam, hoe hoger de BMI en hoe hoger het percentage lichaamsvet.

Heb je tijdens het lezen van dit artikel de neiging om je telefoon te checken?
Minder zelfcontrole
Dit kan natuurlijk toeval zijn en aan andere factoren te wijten zijn. Daarom voerden de onderzoekers ook een follow-up studie uit waar 72 van de jongeren uit de eerste studie aan meededen. Ze ondergingen een fMRI scan waarbij de hersenactiviteit werd gemeten terwijl ze een aantal foto’s te zien kregen. Dit waren nietszeggende foto’s of afbeeldingen van smakelijk maar dik makend voedsel.

Bij de foto’s van dik makend voedsel bleken de deelnemers met een hogere media-multitasking score meer activiteit te vertonen in de hersendelen die gerelateerd zijn aan het beloningssysteem, dan in hersendelen die de mate van zelfcontrole bepalen. Ze zijn dus gevoeliger voor eetprikkels.

Grotere blootstelling aan voedselprikkels
Het probleem is dat multitaskers ook vaker worden blootgesteld aan deze eetprikkels. Deelnemers met een hogere media-multitasking score zijn vaker in de cafetaria van de universiteit te vinden, blijkt uit de GPS-data van hun telefoon.

Al met al suggereren de resultaten dat er een verband is tussen media-multitasking en het risico op obesitas, zelfcontrole en de blootstelling aan real-world eetprikkels, aldus Lopez.
Dit artikel afdrukken