Per 1 augustus treedt Nevedi, de Nederlandse Vereniging voor Diervoeder, toe tot de Alliantie Verduurzaming Voedsel. De partijen in de Alliantie Verduurzaming Voedsel werken individueel en samen aan verduurzaming op alle fronten, van "duurzamer gebruik van grondstoffen, water en energie, vermindering van afval, benutting van reststromen, terugdringen van emissies, biodiversiteit, aandacht voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden, eerlijke handel tot verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid", meldt het persbericht. Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Alliantie, is opgetogen over het aansluiten van de diervoederketen: “Nevedi is een belangrijke schakel in de voedselketen. Als inkoper van grondstoffen en leverancier van diervoeders draagt het bij aan het sluiten van de kringloop." Nevedi zegt er naar uit te zien om samen met de andere partijen de Nederlandse veehouderij verder te verduurzamen.
Nevedi - Nevedi - Home
Reageer
  • Deel
Druk af