Dier&Recht vindt dat kalveren niet langer op roostervloeren moeten hoeven te staan. Al in 2007 besloot de toenmalige minister van Landbouw, Gerda Verburg, dat het uit moest zijn met de gladde en gevaarlijke roostervloeren in de kalversector. Per 2009 zouden rubber matten verplicht zijn. Maar de kalversector wist bij de politiek een grootschalig onderzoek naar alternatieve vloeren af te dwingen. Wageningen University & Research ging aan de slag.

Dat onderzoek kwam in 2017 uit. Er bleek ondubbelzinnig uit dat roostervloeren het welzijn van de kalveren schaden. Ook was inmiddels Europese regelgeving van kracht geworden. In een eigen rapport zette Dier&Recht nog maar eens alle bevindingen op een rij. Toch besloot de huidige minister van Landbouw, Carola Schouten, afgelopen januari de alternatieve vloeren niet verplicht te stellen.

Voor Dier&Recht is de maat vol. De organisatie stapt naar de rechter. Advocaat Hanneke Wellenberg, van Soeverein advocaten legt de overheid in de dagvaarding een 'onrechtmatige daad' ten laste. Een onrechtmatige daad kan voortvloeien uit een feitelijke handeling van een overheidsorgaan. Het orgaan doet zelf niets. De daad ontstaat door een nalatigheid of onzorgvuldigheid tegenover een burger of, in dit geval, dieren.
De tekst met een argument dat zo'n onzorgvuldige nalatigheid moet aantonen, ging per post naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Is dat ook zinvol? Iedereen kan immers een rechtszaak starten tegen de Staat.

Vasthoudendheid
"Natuurlijk ga je niet over 1 nacht ijs", zegt Frederieke Schouten. "Maar na al die jaren van stellige beloftes, plannen van aanpak en nieuwe onderzoeken waardoor de kwestie zo weer een kabinetsperiode door kon schuiven, is de maat nu echt vol." Er is een wet, die schadelijke en gevaarlijke vloeren verbiedt. Al 11 jaar. Kalveren hebben recht op een zachte vloer. Campagnes blijken geen effect te hebben, rapporten of petities al evenmin. "We kunnen natuurlijk de kalverhouders aanklagen. Maar de hele kalversector lijkt wel 'onaanraakbaar', hij blijft altijd buiten schot. Alsof het ons niet zoveel kan schelen, omdat wij niet zo veel kalfsvlees eten."

In ons land worden jaarlijks 1,5 miljoen vleeskalveren afgemest. Ongeveer de helft daarvan komt uit Nederland. De andere helft wordt geïmporteerd. Daarvan komt zo'n 70% uit Duitsland; de rest komt elders uit Europa. De kalfsvleesketen is een integratie waarin de kalvermesters, voerproducenten en slachters nauw samenwerken. "Juist omdat die sector zo gesloten is, is er overheidsactie nodig", zegt Schouten. "De hele kalverhouderij aan banden laten leggen, dat gaat natuurlijk niet. Maar hier wordt de wet met voeten getreden. Uitkomsten zijn door ministers erkend, er is draagvlak in de Kamer. De wetgevende instanties laten het er domweg bij zitten."

Nu de dagvaarding de deur uit is, is het wachten op de inhoudelijke behandeling van de zaak. LNV en de Stichting Brancheorganisatie Kalversector zeggen op dit moment nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op de aangekondigde rechtszaak.

Dier&Recht startte alvast een campagne om de benodigde gelden binnen te halen.
Dit artikel afdrukken