Sinds de bevoegdheid voor dierenwelzijn in 2014 van de federale staat naar de gewesten werd overgeheveld, heeft de eerste Vlaamse minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, het budget "met 182%" verhoogd. Was dat bij zijn aantreden €2,2 miljoen, voor 2018 heeft Vlaanderen €6,2 miljoen te besteden aan dierenwelzijn. Daarnaast heeft Weyts de capaciteit van de Inspectie Dierenwelzijn meer dan verdubbeld. De (toen nog niet uitgebreide) inspectie trad vorig jaar al vaker op en voerde 1.785 inspecties uit. Dierenwelzijn is een 'vervolgingsprioriteit' bij justitie en bij de politiekorpsen zijn "verantwoordelijken Dierenwelzijn" aangesteld. "Een echte dierenpolitie krijgt stilaan vorm," zegt Weyts in De Standaard.

De verhoging bedraagt 4 miljoen. Het oorspronkelijke budget is met een factor 1,82 opgehoogd. Het beschikbare bedrag voor dierenwelzijn bedraagt inmiddels 282% van het startbudget.
De Standaard - Weyts: ?Budget voor dierenwelzijn met 182 procent gestegen?
Reageer
  • Deel
Druk af