De Nederlandse dierhouderij werkt al een aantal jaren aan het verminderen van de inzet van antibiocagebruik. De afgelopen 5 jaar zijn goede resultaten geboekt. Zo daalde het antibioticagebruik bij vleesvarkens al met 60%.

Het vee is vaker ziek
Eind van dit jaar moet de Raad voor Dieraangelegenheden rapporteren of de doelstelling gehaald is. Dierenartsen en veehouders waarschuwen echter. De grenzen van de daling zouden bereikt zijn, schrijft Annemieke van Dongen van de Persdienst in een artikel dat vandaag in de regionale kranten verscheen. Het vee is vaker ziek, kopt BN De Stem.

Dierenwelzijn in het nauw
"Nog meer druk om antibioticagebruik terug te dringen, leidt ertoe dat de gezondheid en het welzijn van dieren verder in het nauw kan komen”, zegt Maartje Kramer, bestuurder van dierenartsenorganisatie KNMvD.

Dat signaleert ook Wakker Dier: "Door de volgepropte stallen en hoge groeisnelheid in de vee-industrie worden dieren ziek. Die verdienen een goede behandeling. Je kunt niet zomaar de medicijnen wegnemen", zeggen de dierenactivisten.

Geen beleidswijziging
Staatssecretaris Sharon Dijksma houdt vooralsnog vast aan de reductiedoelstelling.
Het belang van de volksgezondheid staat voorop
Wel wil ze, naar aanleiding van de signalen die ze heeft ontvangen dat de aantallen zieke dieren toenemen, "onderzoek laten doen naar de gevolgen van het beleid om antibiotica te verminderen op de gezondheid en het welzijn van dieren. Het belang van de volksgezondheid staat voorop”, laat een woordvoerder weten.

'Volksgezondheid staat voorop'
De doelstelling om antibiotica in de veehouderij te verminderen is ingegeven door de zorg dat antibioticagebruik bij dieren een risico vormt voor mensen. Grootschalig gebruik bij dieren kan er toe leiden dat bacteriën resistent worden, waardoor mensen die hiermee besmet raken niet goed meer behandeld kunnen worden. "Vanuit menselijk perspectief zou antibiotica helemaal uitgebannen moeten worden in stallen”, zegt arts en hoogleraar microbiologie Jan Kluytmans in de kranten. "Antibioticaresistente bacteriën die in stallen ontstaan, zijn voor ziekenhuizen een serieus probleem.” Zo blijkt 70% van de varkensboeren (en hun gezinsleden) resistente MRSA-bacteriën bij zich te dragen. Bij mensen die niet met vee werken is 0,1%. Kluytmans is dan ook voorstander van tot het absolute minimum terugdringen van antibiotica in de veehouderij.

Meer zieke dieren
Maar daar mogen de dieren ook weer niet de dupe van worden. Dierenartsen luidden de afgelopen maanden de alarmbel omdat zij te maken krijgen met oplopende gezondheidsproblemen. Zowel bij kippen, kalveren als varkens namen de afgelopen maanden de infectieklachten toe. Boeren zijn afwachtend met het inzetten van antibiotica, waardoor meer dieren ziek worden en zelfs doodgaan. "Een veehouderij zonder antibiotica is voorlopig geen realistisch scenario", zegt Henk Bekman van de Stichting Brancheorganisatiekalveren.

Het kan ook anders: antibioticavrije dierhouderij
Hoogleraar veterinaire infectieziekten Dik Mevius ziet dan ook een andere oplossing.
De intensieve veehouderij is nu toe aan de volgende stap
"[D]e conclusie mag niet zijn dat we dieren weer meer antibiotica gaan geven. De intensieve veehouderij is nu toe aan de volgende stap: dieren gezond houden door hun leefomstandigheden te verbeteren."

Dat is een weg die ook door sommige veehouders inmiddels omarmd is. Van Dongen sprak met varkenshouder Hans Verhoeven van de Keten Duurzaam Varkensvlees. Hij gebruikt op zijn bedrijf helemaal geen antibiotica meer. Daarvoor heeft hij, in overleg met deskundigen, een totaalprogramma doorgevoerd waarbij de kwaliteit van de lucht, het voer en het water in de stal verbeterd werden. Zijn varkens hebben nu een toilet. Werd tegen uierontstekingen voorheen naar de antibiotica gegrepen, tegenwoordig masseert Verhoeven de uiers van zijn zeugen. Zo blijven ook de biggen al gevrijwaard van antibiotica, zegt hij.

Fotocredits: 'Oink', StOrmz
Dit artikel afdrukken