Lelieveldt is docent politicologie aan de Roosevelt Academy van de Universiteit Utrecht in Middelburg. Op de Opinie-pagina van NRC Handelsblad van woensdag 5 oktober, schrijft hij o.m.:

Wat het verbod op stierenvechten en dat op ritueel slachten laat zien, is dat nu ook linkse partijen met succes de kaart van de identiteitspolitiek weten te spelen. De gelijkberechtiging van dieren wordt ook door meer politici omarmd, zoals bijvoorbeeld bleek bij het debat over ritueel slachten. Volgens PVV’er Dion Graus zou het „te gek voor woorden zijn” als sommige dieren „wel mishandeld en gemarteld mogen worden en andere niet”. En volgens Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) „moet het voor een dier in Nederland qua welzijn niet uitmaken welk geloof zijn slager heeft”.

Er is echter ook een meer ontnuchterend antwoord op de vraag waar het enthousiasme bij parlementariërs voor deze identiteitspolitiek vandaan komt. Het antwoord daarop brengt ons onvermijdelijk bij de bekende thema’s van globalisering en denationalisering. De politieke ruimte voor nationale politici om strijd te voeren op de andere, economische as wordt kleiner en kleiner.

Het zal niet heel lang meer duren voordat ook onze pensioenleeftijd en de hoogte van de AOW onderwerp van Europese besluitvorming zullen zijn. Het gevolg van deze verplaatsing van de sociaal-economische politiek is dat het nationale politici dwingt om op zoek te gaan naar andere onderwerpen om zich mee te profileren. Juist identiteitspolitiek leent zich daar bij uitstek voor. [...] Door ons af te grenzen en regels op te stellen die hier voor iedereen zonder uitzondering gelden, proberen politici ons het gevoel te geven dat we in ieder geval in eigen land de zaken nog een beetje op orde hebben.


Lees het volledige artikel in de digitale editie van NRC Handelsblad
Dit artikel afdrukken