Dat zei campagneleider Erwin Vermeulen van Animal Rights in een discussie over dierenwelzijn tijdens het Jaarcongres Voedselveiligheid van de Sdu en Foodlog op donderdag 6 december jongstleden in Utrecht.

“Met name bij dierenwelzijn is het moeilijk om tot overeenstemming te komen omdat er sprake is van verschillende wereldbeelden met andere waardepatronen. Diegenen die beleid maken behoren vaak tot de 20% van de bevolking die zich als verantwoordelijk burger willen gedragen, maar het is belangrijk om ook te luisteren naar de mensen buiten je eigen bubble”, benadrukte Frits Spangenberg, oprichter van marktonderzoeksbureau Motivaction. “Om die andere 80% mee te krijgen, zul je andere verleidingstechnieken moeten gebruiken” volgens Spangenberg.

Dierendialoog
“Wij zijn bezig met een dierendialoog en zoeken in de dialoog naar de moraal die er onder zit. We werken dan met allerlei mensen. Mensen die deskundig zijn, maar ook met leken. Laten de mensen dromen en we toetsen daarna wat realistisch is en welke kritiek daarop gegeven wordt”, vertellen Franck Meijboom en Maite van Gerwen van Censas. Met hun bureau, verbonden aan de veterinaire faculteit van de Universiteit van Utrecht, willen ze de moeilijk verlopende discussies over dierenwelzijn begeleiden.

“Wetgeving op het terrein van dierenwelzijn loopt altijd achter. Op filmpjes zien burgers dingen die ze onverantwoord vinden, maar het kunnen situaties zijn die toch binnen wettelijke kaders plaatsvinden. Dan kunnen we als NVWA niet optreden”, merkt René Lesuis van de NVWA op. Afgelopen vrijdag presenteerde Animal Rights zo'n geval in de vorm van opnames uit 2 Nederlandse varkensstallen en de reacties die daar - ook op Foodlog - op volgden.

Animal Rights gaat bij haar stellingname duidelijk verder dan Wakker Dier en de Dierenbescherming: “Geen enkel instrumenteel gebruik van dieren is te rechtvaardigen. Wij buiten beesten uit” is het heldere antwoord van Erwin Vermeulen. Marijke de Jong van de Dierenbescherming verdedigt de strategie van haar organisatie omdat die erop gericht is om ook mensen buiten hun eigen ‘bubble’ mee te nemen: “Ook wij vinden de wetgeving volstrekt onvoldoende. Dus we proberen naast betere wetgeving ook via de markt (het sterrensysteem, toevoeging JdJ) dierenwelzijn te bevorderen. We willen ook realistisch zijn en barrières aanpakken. Anders dan supermarkten, die vinden dat zij wel genoeg doen”.

Het is duidelijk dat wereldbeelden over dierenwelzijn, zowel in Nederland, als in Europa sterk verschillend zijn. Dat betekent dat de kloof bij dierenwelzijn tussen wetgeving en opvattingen van veel bevolkingsgroepen komende jaren nog tot veel discussie zal leiden. Via de markt realiseren van dierenwelzijn zal niet eenvoudig zijn omdat de Nederlandse veehouderij vooral afhankelijk is van export en buitenlandse consumenten nog minder snel dan Nederlandse geneigd zijn om voor welzijn te betalen.
Dit artikel afdrukken