Uit zo'n gegeven kunnen verschillende conclusies worden getrokken:

1. Het eten van grote dieren is beter omdat je er minder van hoeft te doden.
2. Wat veel dieren!
3. Wat weinig dieren! Een geoefende kat vangt drie dieren per dag, leeft zo'n 12 jaar en doodt dus 13.140 dieren in zijn of haar leven

De Graad trekt een psychologische conclusie: "Op dierendag vertroetelen we onze hond of kat, maar we eten gedurende ons leven ook 522 dieren die over het algemeen een zeer miserabel leven hebben geleid. Daar zit iets heel tegenstrijdigs in!”

Die psychologie is mensen eigen, toonde onlangs de Amerikaanse pyscholoog Hal Herzog aan. Het zit tussen onze oren.

Dat wil niet zeggen dat we niet hoogstverantwoordelijk zijn om onze dieren een leuk leven en een mooie dood te bezorgen. Van dat laatste kunnen we als mensen misschien nog wel iets leren. In menig bejaarden- en verzorgingshuis bestaan toestanden waar je Felix of Wodan beslist niet in wilt laten verzeilen.

Helaas is ook ons eigen levenseinde een taboe.
Dit artikel afdrukken