De Dierenbescherming kan zich niet verenigen met de manier waarop de Nederlandse veetransportsector met de regels en dieren omgaat. De sector zou willen kunnen sjoemelen en wil privileges in ruil voor naleving van de wet. Ook constateert de Dierenbescherming dat de transporteurs op een aantal punten nog steeds geen rekening houden met de wet en dat ook niet willen. Voor Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming, is dat reden om uit het project Quality systems Livestock Logistics (QLL) te stappen.

QLL moest de Nederlandse transporteurs op een hoog kwaliteitsniveau zetten. Dales zet met zijn stellingname de sector die voor Nederland van belang is vanwege de omvangrijke im- en exporten van levende dieren flink te kijk. Een afschrift van zijn motivatie om deelname aan QLL te staken ging naar staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer.

De transportsector verklaart zijn houding met een beroep op de internationale regels. Die zijn minder veeleisend. De hogere Nederlandse eisen zouden de Nederlands transportsector prijstechnisch buiten spel plaatsen. In een reactie op het opstappen van de Dierenbescherming geeft voorzitter Piet Thijsse van de Nederlandse Bond van Veehandelaren aan niets van het opstappen van de Dierenbescherming te begrijpen.
Dit artikel afdrukken