De Dierenbescherming is blij met het voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn voor de bescherming van dieren bij slachten en doden (1993) grondig te herzien. De EC wil onder meer een (verplichte) dierenwelzijnschef die toeziet op het welzijn van dieren in het slachthuis en een verplichte keuring vooraf voor nieuwe methodes en instrumenten om dieren te slachten. Helaas missen we voorstellen op het gebied van de doding van vissen en kippen en ritueel slachten.

De Dierenbescherming vindt het jammer dat de EC geen voorstel doet voor de doding van vissen en kippen. Vissen worden levend opengesneden, kippen worden ondersteboven met hun poten aan een rail opgehangen en in water geëlektrocuteerd.Deze methode veroorzaakt veel stress, lijden, pijn en verwondingen.

Het onbedwelmd slachten van dieren in het kader van Joodse of de Islamitische rites wordt helaas niet verboden. De Dierenbescherming vindt dat hieraan zo snel mogelijk een einde moet komen. Zolang dit nog niet verboden is, moeten hieraan veel strengere eisen worden gesteld.

Het voorstel van de EC wordt nu aan het Europees Parlement om advies voorgelegd. De 27 (!) lidstaten gaan net zolang over het voorstel onderhandelen tot ze het over de wetstekst eens zijn. De Dierenbescherming en Eurogroup for Animals zullen bij alle betrokken partijen lobbyen voor verdere aanscherping van de wettelijke bescherming van dieren die geslacht of gedood worden, daar kunt u van op aan!


Bron: Dierenbescherming
Dit artikel afdrukken