image

AGD bericht over een brief die de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde aan minister Verburg heeft gestuurd. Onderwerp: ritueel slachten. Deze manier van doden "zou (...) alleen mogen gebeuren door speciaal opgeleide mensen en in aanwezigheid van een keuringsarts." Daar zit wat in. Ritueel slachten hoeft maar weinig stress en pijn te veroorzaken MITS goed gedaan (zo wordt altijd beweerd).

Maar de dierenartsen willen een nog veel strengere eis, Want "Het overdoofd, ritueel slachten van runderen en schapen tast het welzijn van de dieren op een onaanvaardbare wijze aan. (...) Er mogen niet meer dieren onbedwelmd worden geslacht dan nodig is voor de behoefte aan vlees van de islamitische en joodse gemeenschap in Nederland.'' Export of het neerleggen van halal-vlees tussen het gewone vlees zou verboden moeten worden. Hiermee beweren ze dat ritueel slachten juist NIET ok is, maar eerder een raar cultureel overblijfsel dat we maar moeten gedogen, want er is vrijheid van godsdienst. Net zo als jongetjes ongevraagd besneden mogen worden, mogen dieren onverdoofd geslacht worden. Geleden pijn bij de dieren en de jongetjes wordt gerechtvaardigd door algemeen geestelijk welzijn en gevoel van eenheid bij de bewuste religieuze groepen. Maar: het mag alleen voor eigen gebruik, want eigenlijk deugt het niet volgens de dierenartsen en dat moeten de mensen weten.

Ik zou zeggen: als iets legaal is, moet je er ook in kunnen handelen. Maar als je eigenlijk vindt dat onverdoofd ritueel slachten niet OK is, dan moet je aansturen op een verbod, niet op gedogen. De vrijheid van godsdienst is niet onbegrensd. De meeste moslims (en joden) zullen er ook prima mee kunnen leven als ritueel slachten voortaan verplicht verdoofd moet. NB: het mag dan nog steeds op rituele wijze.

Verburg heeft trouwens haar antwoord al klaar: "Minister Verburg begon vorig jaar uit te zoeken of het voor religieuze organisaties bespreekbaar is om dieren te bedwelmen voordat ze ritueel worden geslacht. De minister benadrukte daarbij dat ze geenszins van plan is te tornen aan het recht op vrijheid van godsdienst en daarbij horende gebruiken als ritueel slachten."

Aan de bewuste godsdienstige groepen wordt vriendelijk gevraagd of het bespreekbaar is om iets meer aan dierenwelzijn te doen, met nadrukkelijk daarbij gezegd dat een "nee" volkomen aanvaardbaar zal zijn. Met zo'n standpunt kun je bijna niet tegenhouden dat een paar Canadezen -als ze er lucht van krijgen- straks onze zeehondjes in de Waddenzee dood komen knuppelen.

Als onverdoofd ritueel slachten naar de huidige normen inderdaad ernstig en onnodig dierenleed veroorzaakt, moet de persoon die godsdienstvrijheid als grond inbrengt om het toch te doen met sterke argumenten komen waarom deze voorrang heeft boven die dierenwelzijnsnormen. Ik ben benieuwd waar Verburg mee komt.

Bron: AGD
Dit artikel afdrukken