Onderzoekers van de Harvard School of Public Health hebben in drie langlopende cohortstudies geanalyseerd hoe het diabetesrisico van de deelnemers zich ontwikkelde in relatie tot hun fruit dan wel sapconsumptie. Het onderzoek is gepubliceerd in het British Medical Journal (BMJ). Het is voor het eerst dat er naar het effect van individuele fruitsoorten op het diabetesrisico is gekeken.

De onderzoeksdeelnemers die tenminste twee keer per week fruit aten (vooral blauwe bessen, druiven en appels) bleken een diabetes 2 risico te hebben dat maar liefst 23% minder was vergeleken met mensen die minder dan 1 keer per maand fruit aten. Mensen die echter een of meer glazen fruitsap per dag dronken, bleken hun diabetes 2 risico met 21% te verhogen. Door drie glazen sap per week te vervangen door fruit kon men het diabetes risico met 7% verminderen.

Meer onderzoek is nodig om vast te stellen welke stoffen in specifieke fruitsoorten het meeste effect hebben. Het is al wel duidelijk dat 'eet meer fruit, drink minder sap' thuishoort in het rijtje preventieve maatregelen rondom het verminderen van het diabetes 2 risico.
Dit artikel afdrukken