Nederlandse boeren, met name melkveehouders, mogen vanwege de groeizame omstandigheden in Nederland meer mest op hun land brengen dan volgens de Europese regels mag. Steeds opnieuw is de vraag of de Europese Commissie dat voorrecht weer opnieuw toestaat. Normaal gesproken gold zo'n uitzondering - derogatie in vakjargon - voor een periode 4 jaar. De laatste derogatie werd in 2020 verleend voor 2 jaar. Volgens de nieuwe Landbouwminister Henk Staghouwer is het nogal onzeker of de Nederlandse melkveehouderij het voorrecht voor de komende jaren weer binnen gaat halen.

Als de Europese Commissie weigert op basis milieu-argumenten, zet dat de Nederlandse zuivelproductie in zijn achteruit omdat er minder mest op eigen land mag worden gebruikt en de kosten voor afzet van het 'bruine goud' stijgen. Boeren moeten moeten tot in de zomer wachten op een besluit uit Brussel en kunnen tot die tijd geen financiële planning maken. Wageningen Economic Research berekende ooit dat vooral de mestafzetkosten erin zullen hakken. Als boeren hun mest niet kunnen verwerken zal de netto toegevoegde waarde van de zuivelketen aan de nationale economie met een klein €1 miljard krimpen. Het zal tevens de varkenshouderij raken omdat koeienmest een belangrijke trekker is voor de mestmarkt die Nederland heeft ontwikkeld.
Reageer
  • Deel
Druk af