Betrokken consumenten willen zelf invloed kunnen uitoefenen in de voedselketen en hebben daar geld voor over. Dat constateert ABN AMRO op grond van een onderzoek onder 1072 consumenten. Van de ondervraagden wil 37% weten welke prijs een teler voor zijn producten krijgt en of hij een leefbaar inkomen heeft. Onder jongeren (18-39 jaar) is dat zelfs 50%. Dat betekent dat er informatie beschikbaar moet komen over (duurzame) productiewijze en 'echte' kostprijzen ('true cost').

ABN AMRO wijst op de 'democratische melk' (die na Frankrijk ook als Merk van de Consument in België op de schappen komt) als voorbeeld om consumenten de mogelijkheid te geven proactief invloed uit te oefenen. "Zo’n ultieme vorm van vraaggestuurd produceren staat nog in de kinderschoenen en is niet toepasbaar op ons hele voedselsysteem, dat hier te groot en complex voor is. Bovendien blijft de wereldwijde behoefte aan goedkope kwalitatieve voeding aanzienlijk. Toch biedt het initiatief ketenpartijen wel perspectief om de mentale afstand tussen consument en producent te verkorten en ketens deels vraaggestuurd in te richten. Dit opent een nieuwe weg voor bedrijven naar een duurzamere bedrijfsvoering, stabielere afzet en vastere marges", aldus de bank.
Insights ABN AMRO - Democratisering van de voedselketen - Insights
Reageer
  • Deel
Druk af