Onderzoekers van de Council on Foreign Relations (CFR), een onafhankelijke denktank in Washington, zetten de mate waarin een land democratisch is te noemen af tegen de volksgezondheid. Gekeken werd naar alle mogelijke aspecten, zoals kindersterfte, levensverwachting, het vóorkomen van ziekten en verkeersongevallen. Het rapport verscheen in The Lancet.

Landen met een gezonde democratie, waar geregeld vrije verkiezingen worden gehouden die leiden tot een democratisch landsbestuur, zagen in de bestudeerde periode van bijna een halve eeuw alle kenmerken van de volksgezondheid verbeteren. Landen waar een autocratisch bewind de democratie verving, in nieuwe dictaturen bijvoorbeeld, zagen al die kenmerken verslechteren.

Kindersterfte
De mate van verbetering van de volksgezondheid in democratieën is groter dan op grond van het groeiende Bruto Nationaal Product verwacht kan worden. Daaruit blijkt dat het niet alleen grotere welvaart is die de bevolking gezonder maakt. In landen met een zwakke democratie, zoals Ethiopië, Rwanda, Myanmar en Oeganda, verbeterden veel van de parameters, waaronder kindersterfte, door het geld en het werk van internationale hulporganisaties. Maar de verbetering was geringer dan die in vrije landen.

De rekenaars van CFR hielden de statistieken over AIDS en HIV buiten hun onderzoek. De grootschalige hulp die landen met veel AIDS hebben ontvangen zouden de gegevens van die landen vertekenen. De gegevens over het democratische gehalte van de diverse landen zijn afkomstig uit de V-Dem database, een initiatief van de universiteit van Gotenburg, Zweden.

Dienstverlening
Een van de verklaringen voor het gezondheidsvoordeel dat een democratie biedt, is dat je er je mond mag opendoen. In landen waar kritiek gegeven mag worden op het regeringsbeleid is ruimte voor terugkoppeling, hetgeen tot verbetering van het beleid zal leiden. Instituties in de gezondheidszorg leren daarvan en verbeteren de dienstverlening.

De onderzoekers rekenden uit dat verbetering van de ‘democratische ervaring’ tussen 1994 en 2014 wereldwijd 16 miljoen minder sterfgevallen door cardiovasculaire ziekten heeft opgeleverd. In landen die in die periode democratisch werden steeg de levensverwachting van 15-jarigen in 10 jaar tijd met 3%.

Populisme
In een commentaar merkt The Guardian op dat het rapport verschijnt in een tijd, waarin over de hele wereld de democratie onder druk komt te staan door het toenemende populisme. “De opkomst van het populisme getuigt van teleurstelling in de democratische wereld,” schrijft de krant, “en het relatieve succes van autocratieën van China tot Rwanda en van Vietnam tot Singapore doet de vraag rijzen of politieke vrijheid de beste vorm van landsbestuur voor iedereen is.”

Democratie lijkt de beste vorm van bestuur voor de volksgezondheid.
Dit artikel afdrukken