Dat schrijft het FD over de aandeelshoudersvergadering van Delhaize. "We zitten midden in de eerste gesprekken met Ahold. We onderzoeken of een mogelijke combinatie van de twee bedrijven zin maakt. Dat kan uitmonden in een transactie of geen transactie. Verder hebben we daarover niets te zeggen. Of het tot een transactie leidt, dat vertellen we niet en we weten het niet", aldus de Nederlandse topman van Delhaize, Frans Muller.

Belangenconflict vermeden
Toch bleek het mogelijk samengaan al concrete veranderingen met zich mee te brengen. President-commissaris Mats Jansson kondigde aan zijn adviseurschap bij JPMorgan op te schorten. Eerder was er ophef over een eventuele belangenverstrengeling. Jansson hield zich al even voorzichtig op de vlakte: "Ook al kan ik niet bevestigen of JPMorgan een adviseur van Ahold is, kan ik u bevestigen dat, omwille van de inhoud van mijn adviseursrol bij JPMorgan, er geen sprake is van een belangenconflict. Niettemin, gezien de preliminaire gesprekken tussen Ahold en Delhaize en om in de toekomst de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, heb ik besloten om mijn adviseursrol bij JPMorgan tijdelijk op te schorten."

Vakbondsacties
Tijdens de aandeelhoudersvergadering demonstreerden buiten 'enige tientallen' vakbondsleden. Midden vorig jaar kondigde Delhaize aan te moeten gaan reorganiseren om de kostenstructuur te saneren. Dat had 8 maanden van stakingen, verstoringen en werkonderbrekingen tot gevolg. Met het oog op de eventuele aankomende stap eisen de bonden nu alvast een 'collectieve werkzekerheidsgarantie'.
De acties hadden een grote impact op de financiële resultaten en hebben Delhaize 'zeer veel klanten' gekost. "Maar we winnen nu weer klanten terug. We zijn bezig het merk Delhaize en het winkelverkeer weer op te bouwen. Het marktaandeel komt terug", aldus Muller.

Vier heikele vragen
Dat is ook nodig, want Muller denkt de gesprekken met Ahold nu op basis van gelijkwaardigheid te kunnen insteken. Of dat daadwerkelijk het geval is, zal de komende tijd moeten blijken. Volgens NRCQ is het bepalen van wat ieder bedrijf waard is een van de moeilijkste aspecten tijdens de verkenningen rondom een eventueel samengaan. In die verkennende fase moeten beide bedrijven het eens worden over 4 hoofdzaken:
- Hoe worden we samen beter (wat is de strategic rationale)
- Wat is ieder bedrijf op zich waard (en wat moet er dus door wie betaald worden)
- Wordt het een fusie (tussen gelijken), of een overname (waarbij de onderliggende partij op meer weerstand kan rekenen)
- Wie wordt straks de baas (letterlijk: wie wordt de nieuwe topman en hoe worden de andere posten verdeeld). In datzelfde straatje: waar komt het hoofdkantoor, en wat wordt de nieuwe naam.

Vooralsnog gedragen Delhaize en Ahold zich als twee egeltjes. Héél voorzichtig.

Fotocredits: Frans Muller, Delhaize, RetailDetail
Dit artikel afdrukken